23948sdkhjf

Sveriges första handlingsplan för plast presenterad

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön.

Handlingsplanen, som presenterades vid en pressträff med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i dag på förmiddagen, innehåller ett program med 55 åtgärder. Enligt miljö- och klimatminister Annika Strandhäll utgör planen ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb.

Upp emot 99 procent av plasten i dag produceras av fossil olja, samtidigt som endast knappt 10 procent materialåtervinns. Plast och mikroplaster finns överallt och står i dagsläget för den största och mest skadliga nedskräpningen i haven. 80 till 85 procent av den totala mängden marint skräp består av plast.

− Problemen kring plasten är stora: förbränningen av plast ökar klimathotet och siffror visar att vi riskerar att få mer plast än fisk i havet. Därför driver Sverige på för ett globalt plastavtal inom FN och vi lanserar nu vår första nationella plastplan. Vi ökar återvinningen, minskar vår användning av plast och begränsar plastens klimat- och miljöpåverkan. Det är nödvändigt för att vi ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb i vår världsledande återvinningsindustri, sade Annika Strandhäll på pressträffen.

 

Bland åtgärderna i handlingsplanen märks till exempel att regeringen beslutat om ett mål att nya plastförpackningar i genomsnitt ska innehålla minst 30 procent återvunnen råvara senast 2030. Bland övriga åtgärder finns krav på att alla större aktörer ska erbjuda återanvändbara muggar eller matlådor vid försäljning av mat och dryck, samt ett förbud mot att sälja engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast. Det senare ska börja gälla 1 januari 2024.

 

När det gäller plastförpackningar så ska Naturvårdsverket förbereda genomförande av differentierade förpackningsavgifter. Det ska helt enkelt bli dyrare för producenter att sälja plastförpackningar som är svåra att materialåtervinna. Från och med 2030 är målet att plastinnehållet i nya förpackningar som innehåller mer än 50 % plast till minst 30 % ska bestå av återvunnen plast.

 

Dessutom ska Naturvårdsverket kartlägga och analysera plastanvändningen i Sverige och lämna förslag för att rätt plast ska användas på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi. Naturvårdsverket får också i uppdrag att ta fram underlag för att främja framtagandet av globala standarder för cirkulära och giftfria plastprodukter. Detta inför kommande internationella förhandlingsmöten kring en ny, global överenskommelse för plast.

 

Viktiga utgångspunkter för omställningen är att produktionen ställs om från fossilt material till hållbara biobaserade material, att plastprodukter designas så att de kan materialåtervinnas och att mer plast samlas in och materialåtervinns. En hållbar plasthantering är nödvändig för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045.

En länk till hela handlingsplanen hittar du här

Källa: Pressträff/pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125