23948sdkhjf

REGERINGEN

Gröna industrinyheter i budgeten

Mer pengar till järnvägsunderhåll

Regeringen vill skjuta till ytterligare en halv miljard kronor per år under de närmaste tre åren för att förbättra underhållet av det svenska, statliga järnvägsnätet.

EXTRA!! Tidningsbranschen slipper finansiera returpappersinsamling

Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och försämrats ytterligare till följd av coronakrisen.

Byggmaterialkostnader under lupp

Priserna på byggmaterial har ökat alldeles för snabbt under senare år. Det konstaterar regeringen som därför gett Konkurrensverket i uppdrag att kartlägga och analysera konkurrensen i de delar av byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet.

Regeringen efterlyser plan för järnvägsunderhåll

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen och att utreda möjligheterna att avvisa järnvägsfordon som skadar järnvägsanläggningen

Proposition för bättre genomförande av EU:s avfallsdirektiv

Så tycker branschen om höstbudgeten

Den 18 september släppte regeringen sin ändringsbudget för hösten. En del av punkterna kommer påverka fordonsbranschen och det finns blandade åsikter om dessa punkter bland branschens organisationer.

Skatt på plastbärkassar

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas.

Skatt på avfallsförbränning 2020

Utredning om skatt på engångsartiklar

Klart: regeringen ändrar inte skatten för WLTP

Nu står det klart att regeringen inte ändrar lagstiftningen för hur fordon kommer beskattas efter nya WLTP-systemet. Med ett undantag: utsläppsgränsen för bonusen i bonus malus-systemet höjs marginellt.

Lag om läkemedel för djur ses över

Nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur ska ses över och antibiotika är i fokus.

Nu kan regeringen stoppa utbyggnaden

Vi har tittat närmare på vad olika aktörer anser.

Skärpta straff vid felaktig forskning på människor

Regeringsförslag om högre böter för företag

I dag är maxbeloppet för företagsbot tio miljoner kronor. Nu vill regeringen höja maxbeloppet till 500 miljoner kronor när större företag begår allvarliga brott – och det redan kommande årsskifte.

Föreslår lagändring kring illegal avfallsexport

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige.

Domeij leder delegation för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij har av regeringen utsetts att leda delegationen för cirkulär ekonomi.

1

Här är ledamöterna i nya godstransportrådet 

En blandning från näringsliv, fackförbund, akademi och politik ska förbättra den svenska transportnäringen.

Tydligare regler kring förpackningsavfall och källsortering

Regler för källsortering i utemiljöer och förpackningsavfall från privatimport ska bli tydligare.

Regeringsbeslut: Mer tillgänglig källsortering nära hemmet

Regeringen har idag beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Miljardsatsning på läkemedelsförmånerna

Vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Regeringen skickar en promemoria på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel.

Diskuterar plast i haven med EU-kollegor

Hoppfulla ministrar efter möte

Sänd till en kollega

0.094