23948sdkhjf

REGERINGEN

Regeringen efterlyser plan för järnvägsunderhåll

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen och att utreda möjligheterna att avvisa järnvägsfordon som skadar järnvägsanläggningen

Proposition för bättre genomförande av EU:s avfallsdirektiv

Så tycker branschen om höstbudgeten

Den 18 september släppte regeringen sin ändringsbudget för hösten. En del av punkterna kommer påverka fordonsbranschen och det finns blandade åsikter om dessa punkter bland branschens organisationer.

Skatt på plastbärkassar

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas.

Skatt på avfallsförbränning 2020

Utredning om skatt på engångsartiklar

Klart: regeringen ändrar inte skatten för WLTP

Nu står det klart att regeringen inte ändrar lagstiftningen för hur fordon kommer beskattas efter nya WLTP-systemet. Med ett undantag: utsläppsgränsen för bonusen i bonus malus-systemet höjs marginellt.

Lag om läkemedel för djur ses över

Nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur ska ses över och antibiotika är i fokus.

Nu kan regeringen stoppa utbyggnaden

Vi har tittat närmare på vad olika aktörer anser.

Skärpta straff vid felaktig forskning på människor

Regeringsförslag om högre böter för företag

I dag är maxbeloppet för företagsbot tio miljoner kronor. Nu vill regeringen höja maxbeloppet till 500 miljoner kronor när större företag begår allvarliga brott – och det redan kommande årsskifte.

Föreslår lagändring kring illegal avfallsexport

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige.

Domeij leder delegation för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij har av regeringen utsetts att leda delegationen för cirkulär ekonomi.

1

Här är ledamöterna i nya godstransportrådet 

En blandning från näringsliv, fackförbund, akademi och politik ska förbättra den svenska transportnäringen.

Tydligare regler kring förpackningsavfall och källsortering

Regler för källsortering i utemiljöer och förpackningsavfall från privatimport ska bli tydligare.

Regeringsbeslut: Mer tillgänglig källsortering nära hemmet

Regeringen har idag beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Miljardsatsning på läkemedelsförmånerna

Vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Regeringen skickar en promemoria på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel.

Diskuterar plast i haven med EU-kollegor

Hoppfulla ministrar efter möte

Sätrahandlare hoppas på tillträdesförbud

Regeringen tillsätter utredning om tillträdesförbud i butiker men ett lagförslag kan ligga klart tidigast 2020 och få effekt om åtta år.

Hon ska leda regeringens nya life science-satsning

När Anders Lönnberg ska göra världsutställning så öppnar regeringen ett life science-kontor på regeringskansliet.

2

Ny myndighet hamnar i Uppsala

Etikprövningsmyndigheten kommer att ha sitt säte i Uppsala meddelar regeringen.

Forskning på människor ses över

Sänd till en kollega

0.141