23948sdkhjf

Varning för kvotering av cement

Vi förbereder oss på ett scenario där vi lägger samman all tillgänglig cement från våra två produktionsenheter i Slite och Skövde samt tillgängliga importvolymer, och möjliggör för kunderna att köpa en andel av sitt behov vid någon av de fem utvalda terminalerna som bibehålls i drift. Resterande tolv terminaler i landet kommer inte att vara i drift, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Bollen ligger i dag hos regeringen. Detta sedan riksdagen i slutet av september beslutade om den lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om kalkstensbrytning som bygger på ett redan miljöprövat och godkänt tillstånd.

Cementas ansökan om ett akut tillstånd skickades in 21 september och behandlas nu av regeringen enligt gällande EU-lagstiftning och svensk rätt. Cementas förhoppning är att ett tidsbegränsat tillstånd, som motsvarar det markområde som omfattas av det nu gällande tillståndet, skulle göra det möjligt att upprätthålla verksamheten och cementleveranserna i Sverige under den tid det tar att få ett nytt och mer långsiktigt tillstånd på plats.

Utifrån det vi vet i dag kommer vi att behöva ett godkännande från regeringen senast omkring den 15 november för att undvika att det uppstår en brist på cement till det intensiva byggandet i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter i Cementa och Heidelberg Cement norra Europa.

För att åtminstone täcka delar av den råmaterialbrist, som just nu är hotande nära, tecknade Cementa i augusti ett avtal med Nordkalk på Gotland om leveranser av kalkstensvolymer till Slite. Cementa har också byggt upp ett lager av egen utbruten sten som räcker ett fåtal månader. För att kunna nyttja dessa volymer efter det att nuvarande täkttillstånd löper ut 31 oktober krävs dock möjlighet att ta emot stenen, där bland annat gällande bullervillkor är begränsande, samt möjlighet att kunna krossa stenen och att leda om vatten i täkten.

Utsikterna för cementleveranserna är nu helt beroende av regeringstillståndet, men också av beslut och bedömningar av Länsstyrelsen Gotland, för att möjliggöra användandet av den externa kalkstenen från Nordkalk i kombination med egen utbruten sten. Negativa besked här skulle slå direkt mot samhällsbyggandet. Därför efterlyser vi nu både skyndsamma och balanserade överväganden, som ser till hela samhällseffekten, säger Karin Comstedt Webb, och understryker att verksamheten ska fortsätta drivas med lika hög miljöprestanda som i dag.

Övergången till en stor andel extern kalksten kommer dock att innebära extra ledtider för upprampning och omställning av tillverkningen för att kunna säkerställa produktkvaliteten med den nya råvaran. För att begränsa tekniska och kvalitetsmässiga risker i cementförsörjningen kommande år samt hantera osäkerheten knutet till ledtider och utfall i juridiska processer betonar företaget att det är önskvärt med ett tidsbegränsat tillståndet på i varje fall tre år.

Inte ens ett regeringsbeslut är dock en garanti för fortsatt drift i Slite eftersom beslutet kan komma att överklagas och även inhiberas av högsta förvaltningsdomstolen, vilket betyder omgående stopp för brytningen.

Den stora osäkerheten kring den fortsatta verksamheten i Slite gör nu att Cementa förvarnar om att kvotera leveranserna av cement, eventuellt med start redan i december. Tanken är att basera kvoteringen på kundernas beställda cementvolymer de senaste 36 månaderna, med hänsyn tagen till om det skett signifikanta volymförändringar under perioden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093