23948sdkhjf

Peab landar stort hamnprojekt

Peab ska på uppdrag av SCA Logistics bygga Tunadalshamnens nya containerhamn som ett led i skapandet av en transportinfrastruktur som är tänkt att flytta Sundsvall närmare såväl de globala exportmarknaderna som den skandinaviska hemmamarknaden.

SCA är inne i en mycket expansiv fas. Stora investeringar i Östrand och Ortviken gör det möjligt att mer än fördubbla de volymer av pappersmassa som ska transporteras från Sundsvallsregionen. Samtidigt handlar det delvis om nya kunder på marknader som ligger betydligt längre bort än tidigare. Även sågverken Tunadal och Bollsta ökar sina produktionsvolymer.

Såväl pappersmassa som sågade trävaror transporteras i ökande utsträckning i container. Det påverkar i stor utsträckning SCA Logistics som konstaterar att volymen containertransporter från den för koncernen så viktiga och delägda Tunadalshamnen i Sundsvall mer än fördubblats.

Därför investerar nu SCA närmare en halv miljard kronor under en fyraårsperiod i en utbyggnad som bland annat omfattar en ny containerhamn, nya ytor för godshantering och muddringsarbeten i hamnbassängen för att möjliggöra för mer djupgående fartyg att anlöpa hamnen. I dag klarar hamnen ett djupgående på tolv meter, vilket ska öka till femton meter.

Den nya containerhamnen får en yta motsvarande fyra fotbollsplaner och får kapacitet att årligen hantera cirka 100 000 standardcontainrar. Därtill byggs en ny kaj, vilket innefattar stora grundläggnings- och pålningsarbeten. I projektet ingår även stora el-, vatten- och avloppsarbeten.

Tanken är att förstärka områdets funktion som transportnav där väg, järnväg och sjöfart möts för att säkerställa effektiva och hållbara godstransporter till och från regionen.

Med denna utbyggnad av hamnen kommer vi att kunna lasta betydligt större fartyg och vi kommer att ha effektiva och konkurrenskraftiga transporter av de produkter som ökar i volym i regionen. Viktiga delar av hamnutbyggnaden kommer att vara klara i samband med de nya volymerna av massa och återvunnen textilfiber från Renewcell som kommer från Ortvikens industriplats, säger SCA:s logistikdirektör Magnus Svensson.

Det står nu klart att Peab fått SCA Logistics uppdrag att bygga den nya containerhamnen i ett kontrakt värt omkring 249 miljoner kronor. Arbetet genomförs som en utförandeentreprenad i partnering med tänkt byggstart efter sommaren och färdigställande hösten 2023. Peab är redan i full gång med byggandet av den närliggande kombiterminalen som också är en vital del i den framväxande logistikparken.

Läs mer här.

Med den utbyggda hamnen, den kombiterminal som byggs av Sundsvalls kommun och de förbättrade järnvägsförbindelserna till Tunadalshamnen, så kommer vi att ha en transportinfrastruktur som flyttar Sundsvall närmare såväl de globala exportmarknaderna, som den skandinaviska hemmamarknaden, vilket gynnar industri och handel i hela Mellannorrland, säger Magnus Svensson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095