23948sdkhjf

Delegationen överlämnade rapport om cirkulär ekonomi

Igår fick miljö- och klimatminister Per Bolund ta emot den årliga rapporten från Delegationen för cirkulär ekonomi.

Rapporten presenterades av delegationens ordförande Åsa Domeij.

-Det här är bara början, försäkrade Per Bolund som också uttryckte att han var extra glad för att näringlivet är mottagliga för en omställning.

- Det är värdefullt för oss att ta emot inspel från näringslivet och andra aktörer om vilka problem som behöver åtgärdas och möjligheter som finns, sade Per Bolund som såg fram emot att gräva sig djupare ner i rapporten. Ministern kommenterade speciellt vikten av Delegationens förslag om att använda offentlig upphandling som språngbräda men också arbetet för hållbara konsumentbeteenden.Han betonade också vikten av samarbetet med Delegationen:
- När vi gör våra olika delar så kan vi verkligen leverera. Det här är bara början, vi kommer arbeta intensivt framöver.

I sin rapport har delegationen valt ut tio förslag som man anser extra viktiga för politiken att börja arbeta med. De är framtagna med hjälp av en rad engagerade experter, framstående forskare, myndigheter och framför allt, många representanter för svenskt näringsliv. Förslagen behandlar hela kedjan för att göra en cirkulär ekonomi möjlig; från kartläggning av resursflöden till utbildningsinsatser, verktyg och regler för offentliga inköp och ökad tillgänglighet på återvunna material.

De tio förslagen är:

  • Lägg till ett nytt miljömål ”Ett resurseffektivt samhälle”, i det svenska miljömålssystemet
  • Kartlägg resursflöden och hur värdet av Sveriges resursflöden förändras över tid för att tydliggöra vilken potential en värdebevarande cirkulär ekonomi har
  • Avsätt medel för införandet av ett ”Cirkulärt lyft” - ett nationellt program med en metodik för hur industrin kan stärka sin omställningsförmåga
  • Genomför en nationell satsning på design för cirkulär ekonomi genom ett uppdrag till lämplig myndighet att verka som nationellt samordnande nav
  • Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer införa en plattform för cirkulär upphandling för att underlätta dialog och matchning av köpare och leverantörer
  • Tillsätt en utredning om hur det kan skapas fler incitament för hållbart konsumentbeteende
  • Gör det obligatoriskt för offentlig sektor att använda SIN-listan (Substitute It Now-list), en förteckning över särskilt farliga ämnen som tagits fram av ChemSec
  • Skapa regler för hälso- och miljöriskbedömning för återvunnet material som inte är strängare än för jungfruligt
  • Öka användningen av återvunnen råvara genom att tillsätta en utredning om system för kvotplikt och återvinningscertifikat på plast, kvotplikter på återvunnen fosfor och återvunnet kväve, samt hur ettBonus-Malussystem för avfall kan utformas
  • Ställ tydligare krav på återvinning av byggavfall och användning av återvunnet material i byggsektorn. Inför sanktioner för den som inte sorterar bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning

Delegationens rapport kan laddas ner här.

Källa: Delegationen för cirkulär ekonomi

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
REPORTAGE: Hon valde att starta eget företag istället för att ta anställning
Kulturhistorisk väg förstärks
Eldriven hjullastare utmanar dieselvariant
REPORTAGE: Nattens drottning kör grävlastare
Exklusiv intervju: Med egen taktik vill Holmens vd vinna matchen
REPORTAGE: Glada amatörer bakom spakarna!
Andra Nordiska Medier
Metal Supply SE
Food Supply SE
Framtidens Bygg
Entreprenad
Dagens Handel
Fri Köpenskap
Habit
Verkstäderna
Motor-Magasinet
NTT Woodnet
Process Nordic
Rent
RT-Forum
MedTech Magazine
Kemivärlden Biotech
Life Science Sweden
RS & FastFood
Skydd & Säkerhet
Plastforum SE
Recycling
Packnet
UochD
Transportnet

Sänd till en kollega

0.298