23948sdkhjf

Direktupphandling kan bli kostsam för Nyköping

Nyköpings kommun har gjort en otillåten upphandling av beläggnings- och markarbete. Det hävdar Konkurrensverket som yrkar att kommunen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nyköpings kommun annonserade vid två tillfällen, i mars 2019 och januari 2020, upphandlingar av ett nytt ramavtal för beläggnings- och markåterställningsarbeten. Båda upphandlingarna avbröts av kommunen med hänvisning till att upphandlingsdokumenten innehöll brister som riskerade att leda till anbud med taktisk prissättning.

I stället tecknade kommunen ett nytt ramavtal om beläggnings- och markarbeten i mars 2020 utan att upphandlingen föregicks av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling.

Då avtalets värde uppgår till 9 500 000 kronor anser Konkurrensverket att kommunen genomfört en otillåten direktupphandling.

En upphandlande myndighet måste planera sin upphandling med så god framförhållning att avtal kan tecknas utan att den upphandlande myndigheten bryter mot upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har därför vänt sig till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkar att Nyköpings kommun ska betala 600 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.