23948sdkhjf

KONKURRENSVERKET

Konkurrensverket kritiserar Huddinges upphandling

Kommunen riskerar böter för byggupphandling

Även om en kommun har ett ramavtal med en entreprenör om bland annat reparationer och mindre byggarbeten måste, enligt Konkurrensverket, en större fastighetsombyggnad handlas upp i konkurrens.

Byggmaterialkostnader under lupp

Priserna på byggmaterial har ökat alldeles för snabbt under senare år. Det konstaterar regeringen som därför gett Konkurrensverket i uppdrag att kartlägga och analysera konkurrensen i de delar av byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet.

Höga kostnader avskräcker anbudslämnare

Det är för dyrt att lämna anbud vid offentliga upphandlingar samtidigt som dialogen mellan anbudsgivare och beställare är för dålig. Det är ett par orsaker till att så få anbud lämnas vid offentliga upphandlingar i Sverige, enligt en färsk forskarrapport.

Ifrågasatt upphandling kan stå kommun dyrt

Upphandlingen av en tillbyggnad till ett reningsverk kan bli dyrbar för Kristianstads kommun som, enligt Konkurrensverket, tecknade avtal med entreprenören utan att konkurrensutsätta uppdraget.

De är störst inom offentlig upphandling

Sammantaget utannonserades 18 522 offentliga upphandlingar under 2018 med bygg och anläggning som de klart dominerande segmenten. Det totala värdet på upphandlingar gjorda år 2017 uppgick 706 miljarder kronor – allt enligt färska uppgifter från Upphandlingsmyndigheten.

Klartecken till förvärv

Sala hotas av böter

Kommunalt bostadsbolag riskerar böter för brott mot LOU

Konkurrensverket kräver att Huddinge kommuns bostadsföretag Huge Bostäder ska böta 220 000 kronor på grund av brott mot upphandlingsreglerna i samband med upphandling av VVS-arbeten.

Patent- och marknadsdomsdomstolen fastställer dom om tillgång till återvinningsstationer

EU-domstolen återupptar mål?

Häromdagen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom i målet mellan Konkurrensverket och de skånska kommuner som direktupphandlat avfallstjänster utan att annonsera dessa. En dom som kan leda till att EU-domstolen återupptar ett mål mot Sverige.

Ny dom kör över Konkurrensverket

Nu är sista ordet sagt kring en flera år gammal strid mellan Konkurrensverket och tretton skånska kommuner.

FTI överklagar

Måste ge tillgång till återvinningsstationer

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ska återkalla uppsägningen av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Det har Konkurrensverket beslutat.

Sänd till en kollega

0.078