23948sdkhjf

Flera fördelar med eldrift - men även nackdelar

NCC samverkar nu i fyra nordiska länder för att göra en samordnad utvärdering av eldrivna entreprenadmaskiner. Erfarenheterna så här långt är att tekniken har stora fördelar, men även stora nackdelar.

En av Volvos hybridmaskiner spelar stor roll för NCC:s framtida strategi vad gäller entreprenadmaskiner. Det är en EW210 som används i tunnelarbeten för att öka säkerheten genom att bland annat knacka loss lösa bergstycken. Maskinen kan användas med vanlig dieseldrift ute i det fria, men övergår till eldrift vid arbete i tunneln. Inte minst ger avsaknaden av avgaser en betydligt bättre arbetsmiljö samtidigt som beroendet av fossila bränslen minskar.

Maskinen är en del i en större satsning där NCC undersöker hur de elektriska maskiner som finns på marknaden eller är nära en marknadsintroduktion kan påverka bland annat arbetsmiljö och utsläpp av exempelvis koldioxid. Målet är inte minst att på sikt bidra till en mer miljöanpassad byggbransch.

Vi är en bransch som sätter ett stort klimatavtryck. Därför är det naturligt att vi testar nya lösningar som elektriska maskiner för att se om de kan leda oss i rätt riktning, säger Martin Manthorpe som ansvarar för strategi och utveckling i NCC Danmark.

Vi har fördelen att vi kan samla erfarenheter från flera länder samtidigt. Det ger oss också stor muskelkraft att vi kan göra speciella insatser samtidigt i hela vår nordiska verksamhet.

Vi vet inte om elektriska maskiner är den optimala lösningen. Vi ser en del brister, men nu testar vi dem i vår strävan att bli mer hållbara och för att vi ska komma vidare i ambitionen att använda teknik som ligger i framkant av maskinutvecklingen, säger Martin Manthorpe.

Erfarenheterna så här långt pekar på fördelar såväl som nackdelar. Fördelarna är de minskade utsläppen och minskat buller, faktorer som är av stor betydelse exempelvis vid arbeten inomhus, i tunnlar och i andra känsliga omgivningar.

De nackdelar som konstaterats är främst att batterierna måste laddas ofta, det finns få alternativ till eldrivna större maskiner och priset är högt. Ytterligare en nackdel är att de eldrivna maskiner som finns på marknaden generellt är alldeles för få för att det ska vara möjligt att göra en snabb utskiftning av befintliga maskinparker.

Martin Manthorpe menar dock att företaget hunnit en bra bit på väg och därigenom på sikt kan dra nytta av allt hårdare politiska krav, vilket kommer att kräva radikala åtgärder från fler än byggföretagen. Bland annat finns en målsättning i Danmark att minska utsläppen av koldioxid med 70 procent samtidigt som exempelvis staden Köpenhamn och Region Hovedstaden aviserat skärpningar för en mer hållbar framtid.

Det säger sig självt att vi vill vara med och bidra. Vi ser faktiskt målsättningen om en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen som en möjlighet att utveckla både verksamhet och företag. Det kommer helt säkert att gynna utvecklingen av nya metoder och ny teknik. Vi vill gärna vara i frontlinjen, säger Martin Manthorpe.

Med den målsättningen sker också en del av de nuvarande tester i nära samarbete med tillverkarna eftersom det bland annat rör sig om prototyper som ännu inte tagits i produktion.

I Norge använder dotterbolaget Hercules en batteridriven borrmaskin från Liebherr som kan köra tio timmar på en laddning vid Bybaneprojektet i Bergen. NCC använder även ett elektriskt sorteringsverk och eldrivna fordon för persontransporter på arbetsplatsen. Läs mer här. 

Vid en bergtäkt i finska Ohkola använder NCC eldriven utrustning från Metso för både krossning och sortering i stället för en dieseldriven generator.

I Danmark handlar testerna till stor del om mindre maskiner som minigrävare, kompaktlastare, mindre dumprar och kompakteringsutrustning i samarbete med några av landets större rentalföretag. Med den typen av utrustning är erfarenheterna verkligen tydliga. Vid arbete inomhus innebär det minskade bullret och borttagna utsläpp att arbetsmiljön blir avsevärt bättre medan den korta batteritiden beskrivs som den största bristen.