23948sdkhjf

Fortsatt jakt på fossilfri gruvdrift

5–10 procents längre drifttid med oförändrad batteristorlek kan uppnås genom att utveckla tekniken kring en ny hydraulisk pump för eldrivna arbetsfordon. Den förhoppningen har Energimyndigheten som beviljat Linköpings universitet drygt 11,6 miljoner kronor ur FFI-programmet i stöd för att utveckla tekniken.

Det här projektet kommer att öka kunskapsuppbyggnaden inom elektrifieringsområdet, vilket är en förutsättning för utvecklingen av effektiva eldrivna arbetsfordon, säger Peter Kasche som är forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

Projektet ”Energieffektiva kompakta elektrohydrauliska komponent- och systemlösningar för arbetsmaskiner, Ehydraulik”, är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Epiroc Rock Drills, Volvo Personvagnar samt underleverantören Gnutti Carlo Sweden.

Tidigare var det bränsleförbrukningen som vi arbetade för att få ner. Nästa steg är nu att få arbetsmaskiner helt fossilfria och få bort dieselmotorn, säger Liselott Ericson, universitetslektor vid avdelningen Fluida och mekatroniska system, Flumes, som nu i Corona-tider ska dra igång ett större forskningsprojekt på distans.

Ja vi har inte kunnat ha den uppstart som vi tänkt, många av våra samarbetspartners är permitterade, men vi har en bra plan och bra arbetspaket så det ska nog gå, säger hon.

I projektet, som är tänkt att drivas i tre år, ingår finansiering av två doktorander som ska anställas i projektet. Ansökningstiden går ut 22 juni för att ge dem som examineras från civilingenjörs- och master-programmen nu på försommaren möjlighet att söka.
– Vi har redan märkt av ett mycket stort intresse, säger Liselott Ericson.

En hörnsten i projektet är en hydraulpump som tagits fram och designats av LiU-forskare i ett tidigare projekt, även det finansierat av Energimyndigheten. Nästa steg är att ta reda på hur pumpen kan integreras i arbetsmaskinens elmotor och hur det påverkar prestandan i hela systemet.

Förhoppningen är att den eldrivna hydraulpumpen ska minska det totala energibehovet så att arbetsmaskinen kan gå 5-10 procent längre med oförändrad batteristorlek.

– När vi integrerar pumpenheten i elmotorn kan vi ta bort ett kraftöverföringssteg eftersom de elektromagnetiska krafterna i elmotorn och de hydrauliska krafterna i pumpen verkar på samma mekaniska delar. Det ger mindre förluster. I dagens dieseldrivna system uppstår det också förluster när två cylindrar, e
n på var sida om skopan eller lyftanordningen, kräver olika trycknivåer. Kan vi få till en elektrisk drift kanske vi kan ha två elmotorer och fördela kraften dit där den behövs, säger Liselott Ericson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078