23948sdkhjf

Snabb ökning av antalet konkurser

Covid-19-pandemin fortsätter att slå hårt mot företagen. Färsk statistik från UC visar en 30-procentig ökning av konkurserna under april, jämfört med samma månad förra året. Byggbranschen är fortfarande hårdast drabbad även om ökningen sker snabbast bland hotell och restauranger.

Ökningstakten bland konkurserna är konstant under större delen av april. Min rädsla var att konkurserna skulle accelerera, men de har fortsatt att vara på en hög, men inte ökande takt under april. Ungefär 70 procent av de konkursade bolag som hade lämnat in en årsredovisning hade negativa resultat i den sista årsredovisningen. Bokslutsdatumet ligger före pandemin och det visar att de hade problem redan tidigare, trots att vi faktiskt har haft högkonjunktur i många år även om vi såg en viss avmattning under 2019, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

De här företagen gick alltså in i en kris utan att vara lönsamma och riskerade att inte överleva i vilket fall som helst. Ungefär hälften av alla företag i konkurs hade en likviditet på under 100, vilket innebär att företaget har en sämre förmåga att betala fakturor när de förfaller, säger Richard Damberg.

Som vanligt är byggbranschen hårt utsatt. Med 118 konkurser under april månad och 481 under årets fyra första månader ligger branschen långt föra övriga näringsgrenar. Notabelt är dock att ökningen under årets fyra första månader, jämfört med samma period förra året inte var mer än 16 procent, vilket var mindre än de flesta andra.

I stället är det hotell och restaurang som toppar listan med en ökning på hela 88 procent. Sett enbart till april gick i genomsnitt 3,5 aktiebolag i sektorn i konkurs, vilket innebär en ökning med 159 procent jämfört med april 2019.

Richard Damberg ser heller inte någon snar lättnad för det hårt pressade svenska näringslivet.

Den stora vågen av konkurser ligger framför oss. De företag som har tappat 70 eller 80 procent av sin omsättning har det tufft när ekonomin tappar fart även om de var stabila före pandemin. Jag tror att den stora vågen kommer under sommaren eller strax därefter om efterfrågan är fortsatt låg, säger Richard Damberg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

2.334