23948sdkhjf

Ifrågasatt upphandling kan stå kommun dyrt

Upphandlingen av en tillbyggnad till ett reningsverk kan bli dyrbar för Kristianstads kommun som, enligt Konkurrensverket, tecknade avtal med entreprenören utan att konkurrensutsätta uppdraget.

Kristianstads kommun upphandlade år 2016 en ombyggnad av det Centrala reningsverket (CRV) i kommunen. Upphandlingen genomfördes i två olika faser, och i projektets senare fas beslutades att lägga till utförandet av en tillbyggnad på ett annat av de kommunala reningsverken, Degeberga, utan att uppdraget annonserades ut.

I och med att kommunen valde att skriva kontrakt direkt med den entreprenör som anlitats för arbetet vid CRV, utan föregående annonsering, rör det sig, enligt Konkurrensverket, om en otillåten direktupphandling.

Uppdrag som rör någonting annat än det som har annonserats kan inte ingå i en tidigare gjord upphandling, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna. Vi prioriterar denna typ av lagöverträdelser i vår tillsyn av hur upphandlingsreglerna följs, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket kräver därför att Förvaltningsrätten i Malmö ska döma Kristianstads kommun att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att kommunen brutit mot lagen om upphandling inom försörjningssektorn, LUF.

Kommunen delar inte Konkurrensverkets uppfattning utan hävdar att beställningen hör ihop med CRV-projektet, eftersom den kunskap som förväntas kunna hämtas in från testanläggningen kommer att styra val som görs i den stora ombyggnaden på CRV.

Kristianstads kommun menar att ärendet är principiellt viktigt, eftersom det handlar om möjligheterna att uppföra testanläggningar för avloppsrening i framtiden. Därför välkomnar kommunen att förvaltningsrätten får ta ett beslut i frågan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

1.943