23948sdkhjf

Åsikter om Cementas miljödom

Vi har kontaktat några viktiga aktörer för att få kommentarer på Cementas miljödom. 

Vi kontaktar Cementa för att höra mer om reaktionerna direkt efter domen.

– Beskedet är mycket positivt för oss och hela den svenska byggnäringen eftersom det är avgörande för en trygg cementförsörjning i Sverige under de kommande fyra åren, säger Katarina Roslund kommunikationsansvarig till oss.

Domen innebär att tillståndet kan tas i anspråk omedelbart, efter att det tillfälliga regeringstillståndet upphör den 31 december även om domen överklagas.

– Det skapar trygghet för cementleveranserna under de kommande fyra åren. Det ger också Cementa en viss arbetsro att fortsätta arbetet med en ansökan om ett långsiktigt tillstånd och med det stora klimatomställningsprojekt som pågår vid fabriken i Slite i och med etableringen av en fullskalig CCS-anläggning 2030.

Vi frågar hur bolaget ska hantera om domen överklagas?

– Det får vi återkomma till om så blir fallet, säger Katarina Roslund till oss.

Naturvårdsverket var en av remissinstanserna som ville att ansökan skulle avvisas. Vi talar med Maria Ed Sundelin, miljöingenjör och teknisk handläggare på Naturvårdsverket. När vi får kontakt har hon inte hunnit titta så mycket på domen än utan mest svarat på frågor från media.

Hon förklarar för oss varför Naturvårdsverket ville att ansökan skulle avvisas.

– Vi anser att konsekvenserna av verksamheten inte har beskrivits tillräckligt utifrån de krav som vi anser att lagstiftningen ställer.

Framförallt är det beskrivningen av hantering av grundvatten och de höga naturvärden som finns i området med många våtmarker som Naturvårdsverket anser är bristfälligt berättar hon.

Om Naturvårdsverket kommer att överklaga dommen återstår att se.

– Vi konstaterar att domstolen inte gått på Naturvårdsverkets linje, mer kan vi inte säga nu utan nu gäller det att läsa igenom domen och analysera hur domstolen har motiverat sina domskäl. Utifrån det får vi överväga hur vi ska gå vidare.

Då domen endast var fyra år anser en del att effekterna inte hinner bli så stora för omgivningen.

– Även om man beaktar att det bara är fyra år är kraven på utredning lika höga.

Urbergsgruppen var en av de miljöorganisationer som ville att ansökan skulle avvisas. Markus Torpvret förklarar för oss. 

– Vi är fortsatt oroliga för grundvattnet på Gotland och de naturvärden som finns i området. Urbergsgruppen delar myndigheterna Naturvårdsverket och Länsstyrelsens synpunkter i målet, säger han till oss.

Han tycker att det är oroande att domstolen inte har bedömt helheten för verksamheten utan endast sett på de fyra årens brytning och dess konsekvenser.

– Särskilt oroande är domstolens bedömning att man åsidosätter miljökvalitetsnormer för vatten.

Vi frågar om de kommer att överklaga domen. 

– Urbergsgruppen diskuterar för tillfället med vår advokat om hur man kan gå vidare, och samtalar med andra miljöorganisationer, säger Markus Torpvret till oss. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109