23948sdkhjf

Myndighet vill att (nästan) alla svenska maskiner registreras

Transportstyrelsen föreslår ett nytt register för arbetsmaskiner över 1,5 ton. Tanken är att få bättre koll på utsläppen men också att motverka brott och underlätta marknadskontroller.

I dag finns inget register för arbetsmaskiner och Transportstyrelsen fick därför ett regeringsuppdrag att undersöka om det går att upprätta ett sådant.

Transportstyrelsen är nu klara med utredningen och drar slutsatsen att det det både går och finns goda skäl till att inrätta ett register.

Myndigheten ser framförallt starka miljöskäl. I registret skulle man kunna se till exempel vilken motortyp maskinerna har, hur de används och varifrån de kommer – information som skulle göra det enklare att beräkna och följa upp utsläppen av växthusgaser.

– Det saknas idag förutsättningar för just kontroll och styrning av arbetsmaskiners miljöpåverkan, säger utredaren Pernilla Bremer i ett pressmeddelande

Man ser även andra skäl till varför ett register behövs, till exempel för marknadskontroller, upphandling och för att förebygga brott som bedrägerier och stöld.

Transportstyrelsen noterar att Norge är ett av få länder som har ett register för arbetsmaskiner. Det är dock ett frivilligt ägarskapsregister som drivs av en fristående stiftelse och Transportstyrelsen vill se ett annat upplägg i Sverige.

– Det vi förordar är en annan typ av register, som är mer heltäckande och lagstyrt, som ger förutsättningar för kontroll och uppföljning på ett helt annat sätt, säger Svante Törnquist, utredare vid Transportstyrelsen.

Enligt Transportstyrelsen bör bara vissa typer av maskiner ingå i registret; man föreslår att nya maskiner och upp till tre år gamla ska registreras och att maskinerna avregistreras efter 20 år.

Transportstyrelsen föreslår också en viktgräns så att bara maskiner som väger 1,5 ton eller mer registreras.

Man noterar också att vissa arbetsmaskiner är registreringspliktiga redan idag – till exempel traktorer och motorredskap som körs på allmän väg. Dessa vill Transportstyrelsen undanta från det nya registret, för att undvika dubbelregistrering.

När kan detta då bli aktuellt? Transportstyrelsen uppger att man befinner sig i ett teknikskifte och saknar resurser för att utveckla ett nytt register just nu. Först 2027-2029 skulle ett utvecklingsarbete kunna ske och då skulle ett nytt register kunna tas i bruk 2030.

Transportstyrelsen uppger att ett nytt register beräknas kosta cirka 35 miljoner kronor och vill finansiera det genom en årlig avgift på 150-225 kronor samt en registreringsavgift.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.383