23948sdkhjf

Felaktiga instruktioner stoppade Ringhals

Ringhals 4 står still och det börjar nu klarna vad orsaken är. För att det inte ska hända igen har bolaget uppdaterat instruktioner och rollfördelning.

Ringhals 4 har drabbats av en skada i anläggningens tryckhållare. Reparationerna är omfattande, och elproduktionen beräknas att kunna starta igen den 31 januari. Vattenfall har nu publicerat en redogörelse för hur det kunde hända och vad bolaget gör nu. 

Årets avställning för planerat underhåll och bränslebyte var i sitt slutskede tidigt på morgonen den 29 augusti. Mycket få arbeten återstod och Ringhals 4 förbereddes för uppstart när händelsen inträffade.

Tryckhållaren är en av tryckvattenreaktorns större komponenter: 12,8 meter lång, har en diameter på 2,4 och väger cirka 84 ton. Under normal drift är tryckhållaren till hälften fylld med vatten och resterande del med ånga. Tryckhållaren gör så att vattnet i reaktorn inte kokar.

Den kan förenklat jämföras med ett expansionskärl som sitter i vanliga värmesystem. För att kontrollera och reglera trycket i reaktorsystemet kan vattentemperaturen höjas genom att aktivera värmare som finns installerade i tryckhållarens botten, eller sänkas genom att sprinkla kallare vatten i tryckhållarens övre del för att kyla ner ångan. Genom att höja eller sänka temperaturen i tryckhållaren kan således trycket i hela reaktorsystemet ökas eller minskas.

Värmarna i tryckhållaren skulle inför ett planerat prov inför återstarten driftläggas med öppen frånskiljare och effektbrytare till, men i stället slöts frånskiljaren och effektbrytaren slogs till. Tryckhållaren var vid tillfället tom på vatten vilket medförde att de elektriska värmarna överhettades.

Efter en tids drift fick kontrollrummet larm om jordfel och efter en kortare felsökning slogs värmarna från. Efterföljande kontroller har visat att de elektriska värmarna har skadats och delvis smält av den uppvärmning som de utsattes för då de var spänningssatta. Värmarna ska normalt bara vara i drift då det finns vatten i tryckhållaren.

Hur kunde det hända?

Anna Collin, presschef säger till Aftonbladet att det rörde sig om en felaktig instruktion. 

Den händelseutredningen som genomförts har därför lett till att instruktioner, arbetssätt och roller förtydligats, för att förebygga en återupprepning.

– Det handlar om ett oavsiktligt misstag: de direkt inblandade tas omhand och det poängteras särskilt att det inte riktas några misstankar om uppsåt, sabotage eller liknande mot någon, säger vd Björn Linde, vd för Ringhals i ett meddelande.

Vad händer nu?

De elektriska värmarna i tryckhållaren har skadats och delvis smält av den uppvärmning som de utsatts för då dom varit spänningssatta. Då det är mycket viktigt att alla system i ett kärnkraftverk är helt rena påbörjas nu ett stort rengöringsarbete inne i tryckhållaren. Det skräp som nu finns på tryckhållarens botten och anslutande rör måste avlägsnas för att de inte ska orsaka långsiktiga problem. 

Sannolikt kommer det att bli nödvändigt att använda en kombination av rengöringsmetoder som borstning, högtrycksspolning och kemisk rengöring. Rengöringsmetoderna kommer att testas noga och genomgå kvalificeringar innan de kan användas i anläggningen.

Tryckhållaren är en del av reaktorsystemet vilket innebär att den är radioaktiv, särskilt den nedre delen. Av den anledningen bygger Vattenfall nu så kallad mock-up, en fullskalig kopia av hela tryckhållaren där procedurer, utrustningar och personal kan testas, tränas och kvalificeras innan arbetet genomförs ute i anläggningen.

Tryckhållarens värmare kan liknas vid enorma elpatroner som behöver plockas ut och ersättas med nya. De är unika i sin design och specialtillverkade för Ringhals 4:s räkning.

Sammanlagt kommer ett par hundra personer av Ringhals egen personal och från leverantörer i olika skeden vara inblandade i återställandet av tryckhållaren.

Anläggningen beräknas vara i drift igen sista januari. 

– Grunden för alla åtgärder är att de ska vara noga utprovade. Procedurer, utrustning och personal skall vara dokumenterat kvalificerade för uppgiften. Vi genomför kontinuerligt risk- och konsekvensanalyser för att hantera identifierade risker, säger vd Björn Linde.


Ingen person kom till skada, händelsen har heller ingen säkerhetsmässig påverkan på anläggningen, då reaktorn var avställd. Systeranläggningen Ringhals 3 påverkas inte av det som hänt, elproduktionen där pågår för fullt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.123