23948sdkhjf

Högkonjunkturen spås hålla i året ut

Sinf, Svensk Industriförening har presenterat resultaten för underleverantörsbarometern Q4 2021, ett kvartal som visar på fortsatt optimism.

57 procent av de tillfrågade företagsledarna uppger att de ökat omsättningen under Q4.

När vi silar ut svaren från enbart plastföretagens företagsledare är dessa dock generellt sett lägre än för det breda genomsnittet, gällande i stort sett samtliga frågor. Bland plastföretagen uppger 47 procent av de tillfrågade att omsättningen ökat jämfört med föregående kvartal. 

Med ett fantastiskt år i ryggen räknar den samlade underleverantörskåren med sjunkande omsättning framöver och lägre siffror på sista raden på grund av elpriserna. Dock anser gruppen att vi är mitt i en högkonjunktur, vilken man tror håller i, i vart fall till slutet av året.  

Sett till orderingången för Q1 2022 tror den samlade underleverantörsgruppen på en ökning med 44 procent jämfört med Q4 2021. Bland plastföretagen tror 42 procent på en orderökning under Q1.

- Siffrorna är positiva med viss avmattning säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf.  

Arnfjorden Wadström säger vidare att vissa branscher under förra året varit relativt opåverkade av det ökade elpriset, materialbristen, följdverkningar av Corona etc. De flesta har dock påverkats av stora svängningar.  

Branscher som visat sig vara starka, är företag i Västra Götaland, där branscher som plast och verktyg har hämtat sig starkare än landet i stort.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078