23948sdkhjf

Glada miner hos LKAB - ger 12 miljarder till staten

LKAB summerar 2021 med ett rörelseresultat som är drygt 130 procent högre än föregående år, främst drivet av höga järnmalmspriser. Ett historiskt starkt operativt kassaflöde om 20 Mdkr stärker förutsättningarna att leda järn- och stålindustrins klimatomställning samtidigt som 12,4 Mdkr föreslås i utdelning till ägaren svenska staten.

LKAB har presenterat sitt resultat för 2021, 2020 års resultat inom parentes. 

– 2021 levererar vi LKAB:s hittills starkaste resultat någonsin. Som ett av Sveriges största exportbolag stärker vi förutsättningarna för vår viktiga omställning samtidigt som vi höjer utdelningen till vår ägare svenska staten, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Nettoomsättningen för 2021 ökade med närmare 15 miljarder kronor till 48 812 (33 914) miljoner kronor. Även rörelseresultatet ökade med motsvarande till rekordhöga 26 898 (11 654) miljoner kronor. 

Resultatet för helåret uppgick till 22 604 (9 757) miljoner kronor och det operativa kassaflödet om 19 988 (6 038) miljoner kronor är enligt bolaget historiskt högt, främst tack vare det starka resultatet.

Bolaget delar ut drygt 12 miljarder till ägaren staten. 

Rörelseresultatet på helåret gynnades framför allt av högre pris på högförädlade järnmalmsprodukter. 

Den positiva resultatpåverkan av de goda marknadsvillkoren under året motverkades dock av en lägre dollarkurs och lägre leveransvolymer samt högre kostnader. Högre energipris, fortsatta kostnader till följd av den omfattande seismiska händelsen i Kiruna i maj 2020 samt förlängda underhållsstopp till följd av åtgärder kopplat till covid-19 bidrog. Även kostnader för ökade framtidssatsningar avseende prospektering och utvecklingsprogram påverkade.

När det gäller sista kvartalet var såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet lägre jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 9 064 (9 082) miljoner kronor och rörelseresultatet till 2 815 (3 625) miljoner kronor. Högre kostnader påverkade även negativt under kvartalet vilket främst är ett resultat av förlängda underhållsstopp samt kostnader avseende ett nytt affärssystem och en donation till en nyinrättad stiftelse för forskning avseende hållbar omställning av gruv- och mineralnäring.

Leveransvolymen för året uppgick till 27,0 (28,5) miljoner ton och för kvartalet till 6,8 (7,0) miljoner ton och påverkades under kvartalet av något lägre produktionsvolym. 

- Årets rekordresultat stärker våra förutsättningar, men vi måste kunna vara konkurrenskraftiga även i tider när järnmalmspriset inte slår rekord. Att öka effektiviteten och hålla produktions- och leveransvolymerna uppe är avgörande, säger Jan Moström.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11