23948sdkhjf

Bio-CCS, en väg till negativa utsläpp från fjärrvärme

Idag presenteras en strategi för bio-CCS som ska leda vägen till negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn. Om Sverige ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver stora mängder biogen koldioxid avskiljas och med rätt förutsättningar är det fullt möjligt.

Det menar Avfall Sverige och Energiföretagen, två av aktörerna bakom strategin. Om Sverige ska nå fastställda klimatmål måste det ske utsläppsminskningar i alla sektorer, men detta kommer inte att räcka, skriver man i ett pressmeddelande. Vi måste även uppnå negativa utsläpp. Energiforsk har i en bred forskningssatsning utrett möjligheterna för fjärrvärme­branschen att bidra med detta genom bio-CCS (avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid) vid kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av avfall. Det har nu lett fram till en strategi för bio-CCS som utarbetats tillsammans med ett femtontal företag och organisationer.

Avfall Sverige och Energiföretagen står båda bakom denna strategi i syfte att bidra till negativa utsläpp genom infångning och lagring av biogen koldioxid från sinaa medlemmars anläggningar. Utgångspunkten är den färdplan för uppvärmningssektorn som publicerats inom ramen för Fossilfritt Sveriges arbete. Där formuleras följande vision:  ”Det finns en potential om uppemot tio miljoner årston negativa utsläpp från anläggningar för kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av biogent avfall. Vår ambition är att på sikt bidra med en stor andel av denna potential av negativa utsläpp, genom att flertalet av våra större anläggningar senast år 2045 har utrustats med CCS-teknik. Utbyggnaden av bio-CCS i våra anläggningar inleds redan om några år.”  De båda organisationernas planer är följande:

  • Till år 2035 kommer vi att bidra med mellan 3 och 4 miljoner ton per år av negativa koldioxidutsläpp genom att installera och utnyttja CCS-teknik i minst ett tiotal i anläggningar. År 2045 kommer flertalet av våra större anläggningar att vara utrustade med CCS-teknik. 
  • Vi verkar i samråd med staten och finansiella aktörer på marknaden för att bygga upp ett system för en frivilligmarknad för klimatkompensering genom bio-CCS-krediter.
  • Vi arbetar tillsammans med statsmakterna för att etablera system för internationell marknadsdriven efterfrågan på ”negativa utsläpp” från bio-CCS.
  • De företag som erhåller stöd (statligt eller från EU) åtar sig att bidra till informationsspridning kring erfarenheter av CCS-tekniken. 
  • Vi ökar samverkan med alla relevanta parter för att utveckla gemensamma lösningar och affärsmodeller för att öka utnyttjandet av bio-CCS.

För att uppnå våra planer måste riksdag och regering fatta beslut, bland annat om tydliga spelregler, en internationell kommersiell marknad för handel med negativa utsläpp, ekonomiska styrmedel, särskilda styrmedel för att realisera potentialen för bio-CCS vid förbränning av avfall. Det behövs även en strategi för transport- och lagringsinfrastrukturen, skriver man i pressmeddelandet.

Hela strategin kan du läsa här.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078