23948sdkhjf

Fosformålet: Ragn-Sells överklagar

Domen som avslog Ragn-Sells ansökan om fosforåtervinning i Helsingborg väckte uppmärksamhet före jul eftersom många bedömde att den riskerar att hindra också andra hållbara satsningar på bostäder, industri och reningsverk.

Ragn-Sells har nu överklagat mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för fosforåtervinning i Helsingborg.

– Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, vilket vi är övertygade om att återvinning av fosfor med vår metod gör. Därför blir det här ett test av miljöbalken: främjar den verkligen hållbar utveckling, eller står den i vägen? Vi tror på det svenska systemet och ser fram emot att få visa i högre instans hur återvinning av fosfor gör nytta för miljö och klimat på ett sätt som lagen tillåter, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

Fallet gäller Ragn-Sells planerade anläggning i Helsingborg där näringsämnet fosfor ska produceras från förbränt avloppsslam och ersätta klimatbelastande fosfor från gruvor utanför Europa. I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen ansökan om miljötillstånd, trots att domstolen samtidigt slog fast att utsläppen av metaller till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp. I överklagandet som nu skickats in till mark- och miljööverdomstolen visar Ragn-Sells att underrätten använt fel bedömningsgrunder för att värdera utsläppen, något som lett till att inget annat än nollutsläpp skulle göra verksamheter kring Öresund möjliga. – Det är oerhört bråttom att ställa om till ett hållbart, klimatneutralt samhälle. Nu hoppas vi att mark- och miljööverdomstolen snabbt ger prövningstillstånd och sedan banar väg för storskaliga svenska innovationer som gör omställningen möjlig, säger Anders Kihl. När den fosfor som är tänkt att produceras i Helsingborg ersätter motsvarande produkt från gruvor utanför Europa minskar de totala klimatutsläppen med över 20 000 ton koldioxidekvivalenter årligen. Projektet har därför tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp.

Om fabriken:

Den planerade fabriken i Helsingborg bygger på tekniken Ash2Phos, som tagits fram av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Metoden utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam, samtidigt som föroreningar tas bort. Den separerar också ut metaller, vilket innebär att stora mängder metaller totalt sett tas ur kretsloppet.  

 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125