23948sdkhjf

Bakslag för Kaunis Iron - drastisk begränsning av uttag

Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att delvis återkalla Kaunis Irons tillstånd och begränsa den årliga tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd.

Det var Naturvårdsverket som 2018 begärde att tillståndet skulle återkallas då verket ansåg att verksamheten inte stämde överens med det gamla tillståndet från 2010 som Kaunis Iron tog över efter Northland som gick i konkurs. 

Mark- och miljödomstolen konstaterar i domen att det finns avvikelser kring klarningsmagasinet och transporterna.
– Avvikelserna avseende klarningsmagasinet och transporterna är i och för sig av sådan betydelse att det finns grund för att delvis återkalla tillståndet i enlighet med Naturvårdsverkets ansökan, säger rättens ordförande rådmannen Emma Önneby i ett pressmeddelande. 

Hon fortsätter:

– Domstolen har gjort en avvägning mellan de avvikelser från tillståndet som 
konstaterats och de övriga intressen som talar för att tillståndet inte ska återkallas. Domstolens slutsats är att tillståndet bara ska återkallas delvis genom en produktionsbegränsning. 

Vi har sökt Kaunis Iron för en kommentar men inte fått svar än. 

Prövningen av Kaunis Iron AB:s ansökan om nytt tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet fortsätter och påverkas inte av det här beslutet. 

Artikeln kan komma att uppdateras. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.157