23948sdkhjf

Undersöker risker vid reparation och återbruk av elektronik

Den omfattande konsumtionen av elektronikprylar ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp.

Att öka livslängden och använda saker så länge det går innan elektroniken återvinns är viktigt, men vad innebär det för arbetsmiljön? I ett nytt projekt ska arbetsmiljöforskare vid IVL nu ta fram en färdplan för att möta de utmaningar som finns vid reparation och återbruk av elektronik.

‒ Vi ska kartlägga vilka aktörer som finns på marknaden och hjälpa dem att identifiera möjligheter till en säker, trygg och hållbar arbetsmiljö. Målet är att kunna hjälpa företagen så att de kan ta hand om elektronik utan att arbetstagare exponeras för skadliga kemikalier eller utsätts för andra arbetsmiljörisker, säger Anneli Julander, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

‒ Den snabba digitaliseringen bidrar till mer elektronikavfall. För närvarande är det politiska trycket och förväntningarna på att utvinna resurser från sådant avfall större än kapaciteten för detta. Kemiska och tekniska lösningar som möjliggör en kostnadseffektiv och samtidigt fullständig utvinning av till exempel sällsynta metaller och ädelmetaller i EEE-avfall är ännu inte helt på plats, säger Klara Midander, arbetsmiljöforskare på IVL.

I det aktuella projektet som finansieras av Forte, ska forskarna utveckla en färdplan som gör det möjligt att tackla de arbetsmiljöutmaningar som uppstår när EEE-produkter nu ska repareras och återbrukas i en mycket högre grad. En viktig del blir att mäta och kvantifiera exponeringen för farliga kemikalier vid hantering och reparation av elektronik ute på arbetsplatserna. Man kommer också att intervjua aktörer på marknaden och identifiera hur risker hanteras på organisationsnivå samt hur förebyggande åtgärder genomförs.

‒ Vi kommer att belysa förutsättningar för en hållbar säkerhetskultur inom organisationen i den här typen av arbetsmiljöer. Målet är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för alla utan att för den sakens skull äventyra möjligheterna till den gröna omställning som behövs i samhället, säger Anneli Julander.

 

Projektet om arbetsliv och grön omställning pågår fram till 2024.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095