23948sdkhjf

Mångmiljonsatsning på vattenvård

Länsstyrelsernas arbete med restaurering av påverkade vatten och kalkning av försurade vatten tillförs 26 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten för restaurering samt 17 miljoner för kalkning under åren 2021- 2022.

Hav, sjöar och vattendrag utsätts ständigt för påverkan. Övergödning, nedskräpning och försurning är några faktorer som riskerar att försämra vattenkvaliteten och därmed livsförhållandena för de organismer som lever där. Även påverkan i form av exempelvis muddring, grävarbeten och utfyllnader spelar stor roll.

– Ökat stöd till restaureringar är viktigt eftersom en stor del av Sveriges vattenmiljöer är negativt påverkade av ett långvarigt och intensivt nyttjande. Vi har haft en bra dialog med länsstyrelserna. Därefter har vi gjort omprioriteringar i vår budget för att möta restaureringsbehovet, säger Johan Kling, chef för avdelningen för vattenförvaltning vid Havs- och Vattenmyndigheten.

Han betonar också vikten av att minska effekter av försurningen för att nå miljömål som levande sjöar och vattendrag och ett rikt växt- och djurliv. Viktiga verktyg för att uppnå önskad effekt är inte bara själva kalkningen utan också bättre uppföljning av de effekter som kalkningen medför.

– Ett extra tillskott på 17 miljoner är ett välbehövligt tillskott till länsstyrelsernas kalkningsverksamhet. Det är viktigt för att skydda försurningskänsliga arter som flodpärlmussla, flodkräfta och lax.

– Vi är glada för det stora engagemanget och intresset för vattenvård i Sverige och vi ser att pengarna kommer att göra stor miljönytta i arbetet med att återställa mänskligt påverkade vattenmiljöer, säger Johan Kling.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078