23948sdkhjf

Investeringsstödet tas bort

Den största bostadspolitiska satsningen sedan 1990-talet. Så beskrevs det investeringsstöd för byggande av hyresrätter som lanserades 2016. Målet var ökat bostadsbyggande och förenklat inträde på bostadsmarknaden för den stora grupp människor – ofta med begränsade ekonomiska resurser – som stod utan egen bostad. I den första förordningen om investeringsstöden framhölls att stödet skulle komma hushåll med låga eller genomsnittliga inkomster till del och bidra till social blandning.

I dag konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, att investeringsstödet i relativt låg utsträckning träffat de kommuner och hushåll som är i störst behov av samhällets insatser. Organisationen har heller inte hittat något stöd för att ensamboende som flyttar in i en subventionerad lägenhet har lägre inkomst än den som flyttar in i reguljär nyproduktion. I stället beskrivs satsningen som en skattefinansierad hyresrabatt till ett godtyckligt urval av hyresgäster.

Byggföretagens utvärderingar visar att stödet inte varit utformat för att vare sig underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation – eller för att göra det enklare för människor att flytta till jobb och studier genom att bygga fler bostäder på bristorter, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert Byggföretagen.

En direkt följd av att riksdagen nyligen antog Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma budget är att investeringsstödet för hyresrätter tas bort från årsskiftet, något som välkomnas av Anna Broman.

Den här typen av subventioner stör marknaden och skapar osäkerhet. Bygg- och anläggningsbranschen behöver långsiktiga villkor som ger bättre förutsättningar för en hög och jämn byggtakt, säger Anna Broman.

Enligt den antagna budgeten ska dock redan ingångna avtal fullföljas. Projekt som beviljats stöd före utgången av år 2021 ska därmed erhålla beviljad ersättning när projektet är klart.

– Den som beviljats stöd kommer att få det, säger Anna Broman.

Med facit i hand konstateras att det byggdes nästan lika många hyresrätter 2020 som 2017 – drygt 26 000 jämfört med 28 000. Däremot har byggandet av bostadsrätter minskat kraftigt – från cirka 25 000 till 15 000 påbörjade lägenheter.

Investeringsstödet bidrog till att dämpa fallet i bostadsbyggandet 2017 som främst berodde på skärpta kreditrestriktioner. Men vill man öka byggtakten ännu mer krävs till exempel ökad tillgång på byggbar mark och att det skärpta amorteringskravet avskaffas, säger Anna Broman.

Även Moderaterna – som har avgörande betydelse för den valda budgeten – betonar att det finns bättre sätt att få fart på byggandet av hyresrätter än subventioner. De efterlyser i stället att dagens "systemfel" åtgärdas. Med det avses bland annat en rejäl översyn av regelverk och detaljplaneprocess så att det blir billigare att bygga, plus en reformering av strandskyddet för att tillgängliggöra mer mark.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078