23948sdkhjf

Nu formas riktlinjerna för Hyundais och Doosans samverkan

Fortsatt inbördes konkurrens på marknaden är vad som gäller i fortsättningen för de koreanska storheterna Hyundai och Doosan. Däremot kommer utvecklingsarbetet att bedrivas gemensamt med inriktning på bland annat automatisering, drivmedel och digitalisering.

Redan i augusti kunde Leveranstidningen Entreprenad berätta om Hyundai Genuine, ett bolag som bildades tidigare under året och som spelade en viktig roll i slutförandet av Hyundai Heavy Industries förvärv av drygt 34 procent av aktierna i Doosan Infracore. Läs mer här.

Nu har företaget också börjat lätta en del på förlåten om den strategi som bland annat ska leda till att den gemensamma koncernen ska nå en global marknadsandel på cirka fem procent och en placering som världens femte största tillverkare av entreprenadmaskiner år 2025.

I grunden är förutsättningarna oförändrade. De båda varumärkena ska som tidigare fortsätta att konkurrera internationellt under eget namn och egen ledning, men utnyttja möjligheterna till samordningseffekter där så är möjligt, exempelvis vid utvecklingsarbete, inköp och komponentsamordning – men också genom produktprogram som inte är identiskt i alla delar utan snarare kompletterar varandra.

Exempelvis tydliggörs att en prioriterad utveckling är att ta fram gemensamma plattformar för grävmaskiner och hjullastare. Däremot sägs inget om dumprarna, vilket troligtvis innebär att de förblir en Doosanprodukt. Det utesluter i och för sig inte att de även kan tillverkas i en Hyundaigul version, men en lösning kan också vara att sälja Doosan-dumprarna via Hyundais säljkanaler där det saknas Doosanrepresentanter.

Sett på längre sikt kan det bli betydligt större likheter mellan produkterna eftersom FoU-arbetet samordnas för att gemensamt öka möjligheterna att ta ytterligare steg framåt i teknikutvecklingen. Då talas bland annat om alternativa kraftkällor som vätgas och elektricitet, men också om automation.

Företaget tycks också ha ambitioner att efter hand knyta till sig kompetenser som saknas eller bedöms vara otillräckliga i dag. Bland annat betonas vikten av att framöver kunna avsätta resurser till såväl start-upföretag som företagsförvärv.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078