23948sdkhjf

De får miljardprojekt för t-banan

Med start under första kvartalet 2022 kommer Skanska att bygga en etapp av den blivande tunnelbanan i Nacka. Uppdraget, värt cirka 1,2 miljarder kronor, ska bland annat fokusera på minimal klimatpåverkan.

Skanska har tecknat avtal med Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, om att bygga en cirka 1 200 meter lång tunnelbanetunnel, inklusive ett plattformsrum och två biljetthallar för station Nacka som är den sista stationen på den östliga utbyggnaden.

Arbetet består i huvudsak av bergtunnlar och schakt, ovanjordsberg, markarbeten i tunnlarna, betongarbeten, tillfälliga installationer och tillfälliga trafikomläggningar.

Skanska lovar ett stort fokus på att minimera klimatpåverkan. Avsikten är att driva projektet i enlighet med miljöcertifieringssystemet CEEQUAL som ska integreras i både projektering och produktion. Beställarens mål är nivån Very good.

Byggstarten är planerad till första kvartalet 2022 med färdigställande under första kvartalet 2026.