23948sdkhjf

Cementbrist slår hårt mot transportnäringen

I spåren av cementkrisen sprider sig oron över dess konsekvenser till allt fler sektorer i det svenska samhället. Nu varnar transportnäringen för kommande personalneddragningar om inte Cementa kan återuppta kalkbrytningen i Slite.

Cementas kalkbrytning i Slite har utgjort basen för 75 procent av all cement som används i Sverige. När företagets tillstånd för kalkbrytning i Slitetäkten löpte ut 31 oktober innebar det ett dråpslag mot byggandet för lång tid framåt.

Ett scenario är att stoppet kommer att leda till att tre av fyra nya bostäder inte kan byggstartas och att flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjs. Exempelvis har bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beräknat att ett totalstopp för brytningen skulle kunna leda till uppsägningar i storleksordningen 280 000 tjänster och ett investeringsbortfall på cirka 20 miljarder kronor i månaden.

Nu varnar även transportnäringen för att den kommer att drabbas hårt av produktionsstoppet.

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största transportköparna och om byggandet i Sverige avstannar får detta stor påverkan även för transportföretagen, särskilt åkerierna, säger Marcus Dahlsten, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Organisationen hänvisar bland annat till nya siffror från Svenskt Näringsliv som visar att fyra av tio företag inom transportsektorn anger att de skulle kunna drabbas negativt vid brist på cement och betong. Av dessa företag bedömer nära hälften att det skulle kunna leda till personalneddragningar.

Transportföretagens samhällspolitiska chef Tina Thorsell är bekymrad.

Våra företag vill och kommer att satsa på säkra och hållbara leveranser, men det är uppenbart att det läge som vi nu befinner oss i kan leda till personalneddragningar, det är den bistra verkligheten. Oron är inget vi kan ta lätt på, det är en nykter bedömning av hur våra medlemsföretag ser på en kommande brist cement och betong, säger Tina Thorsell.

Greger Strömqvist, vd på Mantum Logistik som transporterar bland annat prefabricerade betongelement, ser också dystert på en framtid utan kalkbrytning i Slite.

Det här handlar inte bara om transportnäringen som hanterar betong och cement. Vi ser att detta kan få effekter inom flera olika sektorer och påverka hela vårt företag. Det är klart bekymmersamt, säger han.

För att undvika den värsta cementbristen röstade riksdagen den 29 september igenom en särskild lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om en tidsbegränsad förlängning av nuvarande tillstånd.
Förhoppningen är att regeringen ska ge besked nu i mitten av november, men även om beslutet blir ett ja till fortsatt brytning betyder det inte att problemet är löst.

Flera miljöorganisationer har nämligen meddelat att de kommer att överklaga ett sådant beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen ta upp ärendet kan regeringens beslut komma att frysas – eller inhiberas. Om så sker innebär det att Sverige står inför ett omfattande byggstopp, något som nu flera transportföretag befarar kommer att slå hårt mot verksamheten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094