23948sdkhjf

Allians för utsläppsfri gruvbrytning

2027 ska Caterpillar ha levererat 26 autonoma och batterielektriska maskiner till gruvbolaget Newmont för användning både under jord och i dagbrott. Beräknad kostnad cirka 100 miljoner US-dollar

Det amerikanska gruvbolaget Newmont Corporation gör anspråk på att vara världens största producent av guld, men också på att leva upp till hårda miljökrav. Det uttalade målet är att minska utsläppen med växthusgaser med 30 procent till 2030 och att företaget ska vara helt koldioxidneutralt 2050.

För ett år sedan tillkännagav Newmont ett branschledande mål vad gäller minskade utsläpp eftersom vi inser den roll människan spelar i klimatförändringen. Det följde vi upp med ett åtagande att investera 500 miljoner US-dollar under en femårsperiod för att identifiera de vägval vi måste göra för att åstadkomma den förändring som krävs för en ljus och hållbar framtid, säger Tom Palmer, vd och styrelseordförande i Newport Corporation.

Att fokus hamnade på de maskiner som används vid gruvbrytningen förklaras med att företagets bedömning är att ungefär 40 procent av koncernens samlade utsläpp har sitt ursprung där.

I dag tog vi ytterligare ett steg genom att offentliggöra en strategisk allians med Caterpillar där vi möter klimatförändringen genom en fundamental förändring av gruvindustrin genom att snabbt utveckla och implementera ett omfattande helelektriskt och autonomt gruvsystem för att nå fram till en utsläppsfri gruvverksamhet.

Till att börja med handlar samarbetet om en investering på preliminärt 100 miljoner US-dollar, vilket ska räcka till att utveckla och tillverka 26 batterielektriska och autonoma gruvmaskiner som i varje fall inledningsvis ska användas på två av de kontinenter – Nordamerika och Australien – där Newmont är verksamt i jakten på metaller som utöver guld också omfattar koppar, silver, bly och zink.

Enligt nuvarande tidplan ska upp till 16 autonoma maskiner levereras till en gruva i Colorado under 2023. Under 2026 ska det finnas en testflotta som är både autonom och eldriven.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094