23948sdkhjf

Jättesatsning när paradgata återfår sin forna glans

Den nästan en kilometer långa Kungsportsavenyn är ett av Göteborgs starkaste varumärken. Nu har startskottet gått för en kommande upprustning av stadens paradgata där prislappen beräknas landa en bit över 400 miljoner kronor om även förnyelsen av Götaplatsen räknas in.

En plats tillgänglig för alla och där konst och kultur blir en del av identiteten. Det är ett par av delmålen i den vision som säger att Avenyn ska sticka ut och forma en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer. Paradgatan ska präglas av en utformning där högtidlighet samsas med en vänlig och inkluderande atmosfär.

Ett av stadens viktigaste stadsrum ska återfå den kvalitet som det, och göteborgarna, förtjänar. En vacker aveny med ett spännande innehåll ska skapa ett lockande stråk och besöksmål för både göteborgarna och våra besökare, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn har just skrivit under ett första samverkansavtal som innebär en omedelbart start i arbetet med att ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata.

Samtidigt har ett gemensamt inriktningsdokument arbetats fram. Där tydliggörs att upprustningsprojektets övergripande syfte är att ”Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar Avenyns status och skönhet.”

Det här är ett efterlängtat initiativ som vi varmt välkomnar. Vi har en längre tid arbetat aktivt med utvecklingen av våra fastigheter och ser fram emot ett gemensamt helhetsgrepp som stärker hela Avenyns identitet, utformning och attraktion, säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam.

Avenyn är nästan en kilometer lång där den sträcker sig mellan Kungsportsbron och Götaplatsen. Det är drygt 40 meter mellan husfasaderna och i dag är trottoarerna 15 meter breda sedan de ursprungliga förträdgårdarna framför husen togs bort på 1970-talet.

Under det halvsekel som gått sedan dess har dessa öppna ytor möblerats och förändrats, men först nu görs ett försök att ta ett samlat grepp på hela gatans utformning.

Gatan har länge tagits för given men nu måste den rustas upp och kvaliteten måste höjas. Den behöver vårdas och utvecklas för att fortsätta vara en viktig del i att stärka stadens identitet, säger Jessika Wassberg, vd på Avenyföreningen.

Kostnaderna för upprustningen av själva Avenyn har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor som fördelas lika mellan Göteborgs stad och fastighetsägarna. Utöver detta bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.

Enligt det samverkansavtal som just undertecknats avsätts drygt nio miljoner kronor för att bekosta en planerings- och designfas. Avsikten är att ett andra samverkansavtal undertecknas inför starten av själva upprustningen och den nya gestaltningen.

Ett försök gjordes av staden under åren 2014–2017 för att lyfta Avenyn. Ett gestaltningsprogram arbetades fram, men processen stoppade utan att något av förslagen genomfördes.

– En viktig skillnad mot det vi försökte då, är att nu är fastighetsägarna tydligare med från början i processen. Ett viktigt ord i arbetet är samverkan och vi kommer nu tillsammans att genomföra en projekttävling för att få in intressanta förslag och riktigt bra kompetens för det fortsatta arbetet, säger Birgitta Lööf, som projektleder uppdraget.

Enligt nuvarande tidplan kommer en projekttävling att genomföras under första halvan av 2022, för att få in förslag på utformning. Resultatet av tävlingen ligger sedan till grund för en upphandling av de kompetenser som behövs för arbetet fram till starten av genomförandet. Målet är byggstart för omvandlingens första etapp under andra kvartalet 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11