23948sdkhjf

400 miljoner ska skynda på elektrifieringen av tunga transporter

Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp. För att minska klimatpåverkan satsar nu staten och en rad industriföretag drygt 400 miljoner kronor för att skynda på elektrifieringen av tunga transporter.

Det har länge talats om elektricitet som en av hörnstenarna för att nå klimatneutralitet vid bland annat transporter. Utvecklingen går framåt, men inte tillräckligt snabbt. Så här långt kan de miljömässiga förbättringar som konstaterats till stor del hänföras till förnybara drivmedel.

Även om utvecklingen pekar i rätt riktning vill nu staten och industrin göra en gemensam satsning för att skynda på omställningen till ett elektrifierat godstransportsystem.

Det rör sig om sammanlagt drygt 400 miljoner kronor för att stödja de två projekten Reel och E-Charge i en satsning som sker via programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Satsningen accelererar omställningen till hållbara vägtransporter och minskar utsläppen omedelbart. Ett glädjande kvitto som visar på vikten av samverkan och fordonsindustrins roll för samhällsnyttiga lösningar, säger Malin Persson, styrelseordförande för FFI.

Projektet Reel, som nu skalas upp, kommer att nyttja 40 batterielektriska lastbilar för regionala godstransporttjänster. Fordonen kommer att rulla över hela Sverige, men huvudsakligen i Mälardalen, Skåne och Västra Götaland. Tanken är att använda både prototyper och serietillverkade lastbilar med en totalvikt på 16-74 ton.

Därtill skapas laddinfrastruktur med digitalt kopplat systemstöd vid depåer, logistikterminaler och andra viktiga logistikpunkter. Projektet samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, städer och universitet.

– Omställning till en fossilfri värld kräver innovation i hela samhället. Det här är ett tydligt exempel på innovation i bred bemärkelse, där företag, myndigheter och andra tillsammans adresserar att även affärsmodeller, beteenden och regelverk behöver utvecklas mot hållbarhet, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson.

FFI finansierar med 85 miljoner kronor och projektparterna bidrar med 104 miljoner kronor.

Fokus för projektet E-Charge är längre transporter, målet är att utveckla batterielektriska prototyplastbilar som ska klara dagliga körsträckor på 50 mil och mer. Fordonen testas i ett par stora logistikflöden mellan våra största städer, och laddas med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider. En kombination av utvecklingsarbete inom flera tematiska områden och forskning på en integrerad systemnivå ska bidra till kunskap och förståelse för hur elektrifiering av långväga transporter kan påverka större system som logistik och elsystem.

– I projektet kommer de allra största lastbilarna att köras på el, vilket för bara några år sedan i princip ansågs helt omöjligt. Det här visar hur snabbt utvecklingen går mot fossilfrihet inom transportområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Han räknar också med att projektet rent systemmässigt kommer att ge användbara resultat till regeringens tillsatta elektrifieringskommission.

FFI finansierar med 102 miljoner kronor och projektparterna bidrar med 113 miljoner kronor.

Båda projekten sätter igång omedelbart och löper till och med 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11