23948sdkhjf

96 procent återvunnet i nylagd asfalt

När en 450 kvadratmeter stor industriplan i Timrå, tänkt att användas för återvinning av restprodukter, skulle beläggas föll valet på asfalt som till 96 procent består av återvunnet material.

Återvinning, energi och vatten är tre hörnstenar för verksamheten i den franska jättekoncernen Veolia. En primär målgrupp är byggindustrin som möts av allt tuffare krav på miljömedvetenhet, där en av de viktigaste punkterna är att minska såväl avfallsmängder som energiförbrukning.

När företaget stod inför asfaltering av en 450 kvadratmeter stor industriplan vid sin anläggning i Timrå utanför Sundsvall hamnade bollen slutligen hos Peab Asfalt som på uppdrag av Markförädlingar i Norrland fick beläggningsuppdraget på en yta tänkt att användas för restprodukter från trä som flisas och sedan används till energiproduktion.

Enligt Peab Asfalt har alla aktörer som ingår i projektet haft som gemensamt mål att göra minsta möjliga klimatavtryck. Ambitionen var att skapa en organisation som i samverkan kunde visa vägen till en resurseffektiv framtid där cirkulära flöden är en självklarhet.

För att nå hela vägen fram till en så resurssnål asfalt som möjligt användes överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall. Material som annars skulle ha gått till deponi renades i Swerocks våtsikt i Sundsvall där de sorterades, kvalitetssäkrades och riskbedömdes vad gäller hälsa och miljö vid användning i specifika användningsområden, bland annat i asfaltmassa. I den aktuella asfalten ingår dessutom 40 procent returasfalt, vilket totalt ger en återvinningsgrad på 96 procent.

Vi ser en ökad efterfrågan på återvunna material, och med vårt koncept Eco-Ballast skapar vi extra trygghet och möjliggör klimat- och resurseffektiva lösningar. Att Sundsvall siktar på att bli en klimatneutral kommun 2030 är mycket glädjande. Vi bidrar gärna till den omställning som krävs i infrastrukturbyggandet när kommuner växer och behöver utvecklas mer hållbart, säger Johannes Pettersson, avdelningschef för råvaruförsörjning Swerock.

Anders Viklund, arbetsledare på Peab Asfalt ser stora fördelar med konceptet som han menar är här för att stanna.

Genom att använda Eco-Ballast och återvinna asfalt från underhåll av närliggande vägar uppnår vi ett kretslopp där vi förbrukar mindre mängd råvaror och minskar transporterna. Att asfalten vi lägger är vår Eco-Asfalt där vi använder bioolja i tillverkningsprocessen, bidrar ytterligare till att minska klimatavtrycket, säger Anders Viklund.

Resultatet från asfalteringen var enligt förväntan och nu väntar ytterligare beläggningar med samma recept.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094