23948sdkhjf

Testmöjligheter för cement ska kartläggas

Vinnova ska på regeringens uppdrag kartlägga den test- och provningsverksamhet för cement och betong som i dag är tillgänglig för svenska aktörer.

31 oktober upphörde Cementas tillstånd att bryta kalksten i Slite. Om inte brytningen kommer igång igen inom kort räknar företaget med att kvotera den cement som finns så länge den nu räcker.

Stora delar av det svenska samhället ställer sitt hopp till regeringen som i slutet av september kunde konstatera att riksdagen tagit beslut om en lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om kalkstensbrytning som bygger på ett redan miljöprövat och godkänt tillstånd.

Än så länge har dock inte regeringen gett något besked, det är dock helt klart att den letar efter andra lösningar. I dag fick exempelvis Verket för Innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong som finns tillgänglig för svenska aktörer. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan av verksamheten, vilket är en trolig utveckling om ett alternativ till den svenska kalkstenen eller färdiga cementen är import från när och fjärran.

Uppdraget beskrivs av regeringen som ett led i arbetet mot att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige, av den enkla anledningen att materialet är en basråvara som är nödvändig för att samhället ska fungera.

Regeringen tycks vara helt på det klara med att det i ett läge där annan kalksten eller cement, inhemsk eller importerad, ersätter ett bortfall av nuvarande produktion finns risk att test- och provningskapaciteten för cement och betong blir en flaskhals. Testerna kommer att vara ett synnerligen viktigt inslag för att säkerställa att den betong som produceras håller den kvalitet och har de egenskaper som krävs för dess användningsområde.

Att mildra störningar som kan uppstå till följd av cement- eller betongbrist är av största vikt för den fortsatta utvecklingen av svenskt näringsliv. Det är därför Vinnova nu ska lämna förslag på samordning i syfte att öka förutsättningarna för att testning av cement och betong ska kunna genomföras så snabbt, effektivt och ändamålsenligt som möjligt, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Slutredovisning ska ske 1 februari 2022 och ska då bland annat innehålla en uppskattning av det utökade behovet av test- och provningsverksamhet som kan uppstå i en situation där ett stort antal produkter behöver utvärderas. En beskrivning av gällande krav på provning av cement och betong samt en kartläggning av befintlig test- och provningsverksamhet, inklusive dess kapacitet och nuvarande nyttjandegrad ska också tas fram. Regeringen kräver också förslag på åtgärder för att möta ett ökat behov av test- och provningsverksamhet, inklusive en beskrivning av hur samordning av verksamheter kan ske.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093