23948sdkhjf

Byggbranschen skärper kampen mot arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminaliteten i byggbranschen måste bekämpas. På den punkten är fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen helt överens och ska nu gemensamt komma fram till hur kontrollerna av att lagar och avtal följs ska bli fler och mer effektiva.

Den svenska modellen bygger på att parterna tar ett stort ansvar för att kontrollera att lagar och avtal följs. Detta ansvar tar vi varje dag. Men det räcker inte. Tillsammans måste vi göra ännu mer. Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö. Vi vill fortsätta att verka för en bransch som i stället är attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

De båda parterna samarbetar sedan tidigare på flera sätt för att komma till rätta med olika typer av problem som präglar branschen. Ett är det gemensamfinansierade partnerskap som kallas Byggmarknadskommissionen. Där dras bland annat slutsatsen att arbetslivskriminaliteten i byggbranschen under det senaste decenniet blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad.

Kriminella aktörer och organiserad brottslighet spelar, enligt Byggmarknadskommissionen, en allt större roll i branschen. I de värsta avarterna nämns ren jobbtrafficking och ett cyniskt utnyttjande av människor. Effekten blir att seriösa företag konkurreras ut och att Byggnads medlemmar ytterst tvingas välja mellan att arbeta hos fuskande företag eller lämna branschen. Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö.

I det tidigare arbetet har några nyckelord identifierats i kampen mot arbetslivskriminaliteten. Det är regelefterlevnad, ansvarstagande samt kunskap och kompetens. Gemensamt för de flesta analyser är att en viktig orsak till att man inte når riktigt hela vägen fram är att dagens kontrollsystem inte är tillräckliga för att förhindra kriminella aktörer från att etablera sig på svensk arbetsmarknad.

Därför har nu Byggnads och Byggföretagen enats om en starta en gemensam åtgärdskommission med syfte att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna kan skärpas och arbetslivskriminalitet och osund konkurrens motverkas.

Det är vårt ansvar som parter att gå i bräschen för arbetet att städa upp i byggbranschen. Nu måste vi gå från ord till handling. Att kontrollerna måste bli fler och effektivare är tydligt, både från myndigheternas och parternas sida, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Enligt planerna ska kommissionen påbörja sitt arbete senast 1 december i år med beräknat avslut senast vid halvårsskiftet 2022.

Arbetet ska ledas av en oberoende samtalsledare med målet att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal följs blir fler, effektivare och hur det ska finansieras, samt att formulera gemensamma krav gentemot politiken och dess beslutsfattare.

För att hålla tempot uppe får också kommissionen till uppgift att lämna delrapporter varje månad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.145