23948sdkhjf

Rivningstegel får nytt liv

120 ton rivningstegel får nytt liv när Familjebostäder bygger hyresrätter i Älvsjöstaden. Det innebär, enligt företaget, bland annat att utsläppen av koldioxidekvivalenter minskar med åtta ton.

Att återbruka rivningstegel är ett sätt att minska vårt byggavfall. Det är första gången vi testar det i ett byggprojekt och resultatet är över förväntan. Vi minskade klimatutsläppen med åtta ton koldioxidekvivalenter, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder.

Tegel lämpar sig väl för återbruk. Dels medför tillverkning av nytt tegel stora klimatutsläpp, dels minskar utsläppen ytterligare om rivningstegel återbrukas i stället för att transporteras till deponi.

I stadsutvecklingsområdet Kabelverket/Älvsjöstaden, nära Älvsjö centrum, bygger Familjebostäder och JM sammantaget cirka 1 800 nya bostäder och kompletterande samhällsservice. Den nya stadsdelen byggs i ett område som tidigare dominerats av industriverksamhet, bland annat i tegelbyggnader.

En del i utvecklingen utgörs av Familjebostäders största stadsutvecklingsområde där företaget planerar att uppföra 964 hyresrätter fram till år 2026. I början av nästa år drar ett delprojekt bestående av 126 nya hyresrätter igång. För att minska byggavfallet i projektet har bland annat 120 ton rivningstegel från en äldre byggnad på området tagits till vara.

Företaget betonar att de tegelstenar som godkänns för återbruk håller en hög kvalitet och har samma frostskyddsgarantier som nyproducerade stenar. Tanken är att det tegel som återbrukas ska säljas vidare och användas i nya byggprojekt, men planerna är att skapa en intern organisation som klarar att ta hand om återvunnet material i den egna verksamheten.

Vi hoppas på att kunna använda återbrukat tegel även i våra egna byggprojekt i framtiden. Vår ambition är att se hur vi kan arbeta effektivt med återbruk. Än så länge saknar vi en återbrukscentral i Stockholm. Det skulle underlätta för oss och minska klimatutsläppen ytterligare, säger Helena Ulfsparre.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094