23948sdkhjf

Fördjupad analys ska klarlägga framtida kalkstensbehov

Senast 31 maj 2022 vill regeringen ha besked om den framtida efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import, uppgifter som nu ska kartläggas och analyseras av en rad myndigheter.

Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Det gick en chockvåg genom det svenska samhället när konsekvenserna av att Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite tydliggjordes. Kalksten är en basråvara som är absolut nödvändig för Sveriges samhällsbyggande, men också för bland annat gruvnäringen och miljöarbete.

Så här långt har de undersökningar som genomförts visat att det dels saknas fullgoda alternativ till cement, och dels att det på kort sikt inte bedöms vara möjligt att lösa cementbristen med annan inhemsk källa eller import. En allmän uppfattning är dessutom att en stängning av verksamheten i Slite kommer att öka den globala miljöbelastningen.

Mest akut är dock att säkra en över tid hållbar försörjning av kalksten, cement och klinker. För att säkerställa tillgången har regeringen gett Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket, med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) som samordnare, ett tredelat uppdrag att genomföra en fördjupad analys och kartläggning för slutrapportering senast 31 maj 2022.

Det första deluppdraget omfattar kartläggning och analys av den årliga efterfrågan på cement av olika kvaliteter. Det andra deluppdraget omfattar förekomsten av och tillgång till kalksten och det tredje deluppdraget omfattar klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder samt de logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.

I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Tanken är att uppdraget ska komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt från Ramboll, SGU och Boverket, och som visar att merparten av de möjliga åtgärder som syftar till att underlätta för import av cement inte kan lösa en plötslig brist på cement, vilket ett produktionsstopp i kalkverksamheten vid Slite kan leda till. Däremot har regeringen uppfattningen att åtgärderna skulle kunna bidra till att en långsiktig tillgång till cement säkerställs.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078