23948sdkhjf

Modulärt system för batteribyten ska skynda på elektrifiering

Ett modulärt system för batteribyten kan skynda på införandet av eldrivna maskiner inom skogs- och jordbruk. Samtidigt möjliggörs att batterierna kan flyttas mellan helt olika maskintyper som primärt används under en begränsad del av året.

Ett nystartat projekt koordinerat av forskningsinstitutet Rise, Research Institutes of Sweden, har som långsiktigt mål att utveckla ett modulärt batteribytessystem som underlättar elektrifiering även i branscher som jord- och skogsbruk. Den eftersökta lösningen ska även ge en möjlighet att flytta batterimodulerna mellan den stora mängd arbetsmaskiner som i dag är säsongsbundna. Ytterligare en stor fördel är, enligt Rise, att maskintillverkare får tillgång till nyckelteknik för elektrifiering som annars bara kan tas fram med hjälp av stora utvecklingskostnader.

Med de utbytbara batterier vi ska ta fram skulle ägaren av en jordbruksmaskin kunna hyra batteriet vid behov, som till vårbruket eller andra arbetstoppar. Genom att samma batterier även kan användas av andra branscher med omvänd säsong, som till exempel batteridrivna maskiner för snöröjning, kan utnyttjandet av batterierna ökas och kostnaderna för ägarna sänkas, säger Jonas Engström, projektledare för projektet och verksamhetsledare för den testbädd för digitaliserat jordbruk som Rise med partners driver vid Ultuna utanför Uppsala.

Även inom jord- och skogsbruk är en omställning till eldrivna arbetsmaskiner absolut nödvändig för att minska miljöbelastningen. Omställningen hindras dock, enligt Rise, av att de etablerade lösningarna för batterier och laddning är begränsade och otillräckliga för en storskalig implementering.

Inte minst för de säsongsbetonade arbetsmaskinerna blir kostnaden för tillräcklig batterikapacitet alltför stor, i synnerhet som de ofta tillverkas i små serier. Om varje tillverkare ska utveckla ett eget batterisystem blir utvecklingskostnaderna ett oöverstigligt hinder för många tillverkare.

Projektet tar avstamp i tidigare forskningsresultat och ska bland annat vidareutveckla ett modulärt batteribytessystem för personbilar för användning i arbetsmaskiner. Projektet blir också ett värdefullt komplement till testbädden för digitaliserat jordbruk.

I testbädden provar vi bland annat hur nya autonoma och elektrifierade maskinsystem kan användas i jordbruket. Här arbetar vi redan med en prototyp för en förarlös eldriven traktor, Drever 120, som är den maskin vi kommer att demonstrera batteribytesystemet med, säger Jonas Engström.

Uttalade delmål i projektet är:

  • Utveckling av ett batteribytessystem för arbetsmaskiner som bygger på innovationer från Powerswap och komponenter från Micropower.
  • Färdigställande av en prototyp för en autonom eldriven jordbruksmaskin från Traktorarvid med komponenter från Regal Components och Micropower, samt styrsystem med öppen källkod från Rise. Maskinen väger fem ton och har en effekt på 120 kW och är stor nog att utföra tungt arbete som harvning och sådd, men är mindre än en genomsnittlig traktor i Sverige. För denna storlek på autonom eldriven maskin är den bland de första i världen.
  • Elektrifiering av en skogsmaskin från Malwa Forest med komponenter från Regal Components och Micropower. Maskinen är en kombimaskin som enkelt kan byta mellan skördare och skotare. Maskinen blir, enligt Rise, den första kända elektrifierade skördaren i världen.
  • Demonstration av batteribytessystemet och de båda eldrivna maskinerna i praktisk körning.
  • Undersökning av hur batteribytesystemet kan skalas upp och spridas till andra tillämpningar, samt hur det kan påverka arbetsmiljö och jämställdhet i maskintunga branscher.

Projektet finansieras av parterna och FFI – Fordonsstrategisk forskning och innovation genom Vinnova.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109