23948sdkhjf

Grovkalibrigt finlir i Malmös vatten

För att komma till rätta med en förorenad havsbotten och öka säkerheten för en ökad mängd människor förbereder Malmö stad att minska vattendjupet i Södra Varvsbassängen väsentligt. Förhoppningen är att ha klart med en entreprenör före årets slut.

Området kring Södra Varvsbassängen i Malmö och den intilliggande Varvskanalen kommer att ändra karaktär helt under de kommande åren. På norra sidan växer den nya stadsdelen Varvsstaden fram, där det bland annat planeras för 2 500 nya bostäder, flera nya verksamheter och institutioner. Mittemot bygger Malmö stad en bro för kollektivtrafik och cyklister som ska stå klar senast i december 2024.

Helt klart är att betydligt fler människor än i dag kommer att röra sig i området, därför finns ett stort behov av att förbättra vattensäkerheten.

Det är mellan sex och elva meter djupt här. Mörkt, utan växtlighet och lite djur. Målet är bottnen ska grundas upp till fyra meter. Då kan man se bottnen och också dyka ner om någon trillat i. När det är djupare är förutsättningarna för detta mycket sämre. Det är en säkerhetsfråga, helt enkelt, säger Torbjörn Björnfors, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Samtidigt är havsbotten förorenad, något som tillskrivs den industriverksamhet som Kockums bedrev här tidigare. Det är ytterligare ett skäl till omfattande åtgärder under vattenytan.

Malmö stad har nu fått klartecken från Mark- och miljödomstolen i Växjö att grunda upp Södra Varvsbassängen. Tanken är att en inkapsling av den förorenade havsbottnen – och därmed ett minskat vattendjup – ska ge de förutsättningar som behövs för ökad vattensäkerhet i området, bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald under ytan.

Som det ser ut kommer arbetet att omfatta cirka 140 000 kubikmeter massor fördelade på 52 000 kvadratmeter bottenyta, vilket motsvarar ungefär sju fotbollsplaner av Eleda Stadions storlek. Inledningsvis ska den förorenade bottnen kapslas in med stenkross och lermorän, ovanpå läggs sjösand och större stenar. Modellen är beprövad, bland annat användes den när Öresundsbron byggdes.

På det här sättet återskapar vi grunda vikar, och de miljöer som fanns här innan de djupa hamnbassängerna kom till, säger Michael Palmgren, verksamhetschef på Marint Kunskapscenter i Malmö som varit rådgivande i projektets ansökan.

En bärande tanke i hela projektet är att grundare botten blir ljusare och i sin tur skapar förutsättningar för att alger, musslor och ålgräs ska trivas.

– Ålgräs är den viktigaste biotopen på jorden. Den binder koldioxid och är havets barnkammare. Ju mer växtlighet, desto bättre reningsprocess – och på sikt blir förhoppningsvis vattenkvaliteten bättre. Det här är en spännande insats, och en modell för framtidens hamnar som vi kommer följa noga, säger Michael Palmgren.

Förhoppningen är att entreprenör ska vara kontrakterad vid årsskiftet och att projektet ska kunna sättas igång i vår för att sedan pågå i cirka två år. Redan nu är det i princip bestämt att det material som ska täcka botten ska levereras sjövägen, men exakt hur bestämmer den entreprenör som genomför projektet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109