23948sdkhjf

Stentransporter på Stockholms vatten

Mer än 50 000 lastbilstransporter ska kunna undvikas i Stockholms innerstad genom att bergmassor som hämtas ut från bygget av den nya tunnelbanan för att återanvändas i Norra Djurgårdsstaden fraktas sjövägen i stället för på land.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är i mycket stort behov av stenmaterial som utfyllnad när nya gator och kvarter byggs. Vid utbyggnaden av stadens tunnelbanenät är problemet det motsatta. Här skapas mängder av stenmaterial som behöver tas om hand.

Därför påbörjar nu Stockholms stad ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana med målsättningen att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs.

Bergmaterial är ett mycket användbart material när staden växer. Genom det här samarbetet minskar vi både klimatpåverkan och återvinner material lokalt i Stockholm, säger Fredrik Bergman, genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden.

Ambitionen är att Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilfri 2030. Det innebär att stadsutvecklingsprojektet ställer krav, följer upp, söker samarbeten och driver innovationsprojekt inom flera olika områden, allt för att kunna utveckla och bygga hållbara och resurseffektiva lösningar.

Det gäller även i hanteringen av bergmaterial. Staden arbetar aktivt med återanvändning och hävdar att man under åren till 100 procent återanvänt berg från projekt inom Norra Djurgårdsstaden för att bygga nya gator. Staden samordnar och medverkar också till återanvändning av schaktmassor och berättar att det i dagsläget rör sig om cirka 30-35 procents återanvändning av massor i Norra Djurgårdsstaden som annars skulle gå till deponi.

Norra Djurgårdsstaden ska så här långt ha hanterat cirka 700 000 ton massor på platsen, vilket motsvarar närmare 60 000 sparade transporter med tung trafik.

I förlängningen kan det bli aktuellt med fler samarbeten inom ramen för det avtal som tecknats mellan de båda parterna, men till att börja med är planerna att utnyttja de massor som tas ut vid förlängningen av tunnelbanan från Kungsträdgården/Blasieholmen till att skapa stabila grundförhållanden för utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Allra först handlar det om bergmaterial från arbetstunneln på Blasieholmen som ansluter till förlängningen av tunnelbanan från Kungsträdgården mot Nacka.

– I takt med att tunnelbanan byggs ut och dras vidare från Kungsträdgården mot Nacka och Söderort ska mer än 600 000 ton bergmassor transporteras bort. Det kräver ett transportsätt som inte bara klarar av mängden bergmassor utan också värnar om miljön, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Vad som annars skulle bli 50 lastbilar per dygn blir nu i stället en pråm vartannat dygn. Med detta bygger vi tunnelbana med både omtanke om skattebetalarnas pengar, närmiljön, miljön i stort och framtiden, säger Kristoffer Tamsons.

Enligt nuvarande tidplan inleds sprängningarna i arbetstunneln i november. Från årsskiftet kommer ungefär en pråm varannan dag att lastad med bergmassor bogseras från Nybrokajen vid Blasieholmen till Loudden i Norra Djurgårdsstaden, en sträcka på ungefär 8,5 kilometer. Bedömningen är att en båttransport motsvarar cirka 125 lastbilstransporter. Därmed ska det gå att undvika i runda tal 50 000 lastbilstransporter.

Det är ett känsligt läge på Blasieholmen och det finns inte heller snabb och bra access till större vägar, som på de flesta andra ställen där vi bygger. Därför har vi jobbat länge för att få till en lösning där bergmassorna lastas på pråm i stället, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078