23948sdkhjf

Ökad risk för järnvägsarbetare

Transportstyrelsen ser en oroande tendens för de som arbetar i järnvägsspåren. Exempelvis var förra året det tredje i rad som en dödsolycka inträffade i samband med växling.

Risken för järnvägsanställda att skadas på sitt arbete har ökat de senaste åren, menar Transportstyrelsen. Det gäller särskilt växlingspersonal, men många olyckor berör även spårarbetare.

– Vi ser mycket allvarligt på den här negativa trenden. Ingen ska behöva dö på sitt arbete. Därför har vi börjat undersöka om det finns gemensamma orsaker bakom olyckorna för att försöka hitta förslag på åtgärder för att minska riskerna. Samtidigt är det viktigt att företagen aktivt främjar en god säkerhetskultur där operativ personal tillåts vägra att ta risker, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Generellt menar dock Transportstyrelsen att det även finns ljuspunkter. Enligt en färsk rapport som nu överlämnas till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån, ERA, omkom under 2020 sammantaget 73 personer i järnvägsolyckor, vilket beskrivs som det lägsta antalet omkomna sedan 2006. Siffran kan dock vara svårbedömd i en jämförelse över tid i och med att resandet minskat kraftigt under pandemin.

Fortfarande anges självmord som den vanligaste dödsorsaken.

– Ansvariga aktörer på svensk järnväg tar suicidproblematiken på allvar och har genomfört preventiva åtgärder såsom stängsling och kameraövervakning. Men det är svårt att mer precist bedöma vilken effekt dessa åtgärder fått, säger Jonas Bjelfvenstam.

Även antalet omkomna vid plankorsningar är historiskt litet för i fjol. Vad gäller säkerheten för passagerare har ingen olycka där passagerare omkommit rapporterats under 2020.

Rapporten om järnvägens säkerhet under 2020 bygger på uppgifter från infrastrukturförvaltare och Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094