23948sdkhjf

Klimatsmart transport av betong

Thomas Concrete Group investerar i framtidens fordon genom att komplettera fordonsparken med det företaget kallar Sveriges första serietillverkade eldrivna betongbil.

– Vi ser investeringen som nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och ett testprojekt för hela byggbranschen när det gäller att säkerställa hur en hundra procent eldriven betongbil fungerar i vardagen med alla de påfrestningar det innebär, säger Hans Karlander, koncernchef på Thomas Concrete Group.

Lastbilen är framtagen för att möta ett växande krav på mindre utsläpp och buller, särskilt i känsliga storstadsområden. Tillverkare är Volvo Lastvagnar som med FE Electric också erbjuder en modern och rymlig hytt som bidrar till bättre arbetsmiljö för chauffören.

Tanken är att den ska användas i Göteborgsregionen för distribution av i första hand klimatförbättrad betong. Användarens bedömning är att den kommer att minska avgasutsläppen med omkring 180 ton koldioxid under en tio-årsperiod.

Volvo Lastvagnar och Thomas Concrete Group har samtidigt ingått ett letter of intent där man kommit överens om att lära från varandra och samarbeta i en övergång till mer hållbara transportlösningar.

Detta är en viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete som bland annat syftar till att vi ska leverera en helt klimatneutral betong år 2030, säger Hans Karlander.

Till att börja med ska lastbilen användas för att transportera betong till etapperna Korsvägen och Centralstationen i projekt Västlänken i Göteborg, Sveriges största byggprojekt någonsin med klimatförbättrad betong. Totalt handlar det, enligt Thomas Concrete, om att minska CO2-utsläppen med 36 000 ton för bara Centralstationen, jämfört med användning av konventionell betong.

Enligt planerna kommer den eldrivna lastbilen att inom kort ersätta ett traditionellt dieselfordon. Med en utlovad räckvidd på cirka 200 kilometer är den väl anpassad för den tänkta uppgiften som omfattar körningar på runt 150 kilometer per dag. Bilen kan efter avslutat pass laddas nattetid vid företagets egen nybyggda laddstation vid anläggningen i Mölndal.

– Med den här satsningen går vi i bräschen för hela branschen inför den stora omställningen till fossilfria betongbilar, säger Hans Karlander som också räknar med att de lärdomar som koncernen får tack vare den nya helt elektrifierade betongbilen kommer att bli till nytta även på företagets övriga marknader i USA och Europa.

Volvo Lastvagnars vd Roger Alm uppskattar att det levererade fordonet får till uppgift att leverera en produkt som, precis som bilen, bidrar till att minska miljöbelastningen.

Eftersom detta är vår första serietillverkade eldrivna betongbil som vi levererar på den svenska marknaden känns det extra speciellt att den ska leverera en betong som ger ett avsevärt lägre klimatavtryck, säger han.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062