23948sdkhjf

Sociala hänsyn ska väga tyngre vid offentliga byggupphandlingar

Regeringen efterlyser tydligare kravställningar med avseende på bland annat jämställdhet och icke-diskriminering i samband med offentliga upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster.

Företag som redan i dag arbetar för jämställdhet, icke-diskriminering och som erbjuder bra villkor ska inte missgynnas i konkurrensen om offentliga uppdrag jämfört med företag som väljer att ta kortsiktiga genvägar på arbetstagarnas bekostnad. Med tydligare kravställning vid upphandlingar kommer arbetsförhållandena i branschen att kunna förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har därför fått i uppdrag att tillsammans utveckla och informera om stöd som kan styra upphandlingarna i önskad riktning. Bland annat talas om kompetenshöjande insatser som instrument för att öka användningen av arbetsrättsliga villkor vid upphandling.

Informationsinsatsen kommer även att inkludera det stöd som har utvecklats av myndigheterna vad gäller arkitektur och gestaltad livsmiljö, minskad klimatpåverkan och projektkultur.

Regeringen räknar med att tydliga krav om sociala hänsyn ska ge företag i branschen incitament att värna mer om en inkluderande arbetsmiljö. Det ska i sin tur bidra till en mer attraktiv sektor som kan locka fler unga och vuxna att välja en utbildning på gymnasie- eller högskolenivå med inriktning mot bygg- och anläggning oavsett kön och bakgrund.

En förhoppning är att en ökad andel kvinnor i sektorn ska motverka den könssegregerade arbetsmarknaden och därmed också medverka till delmålet ekonomisk jämställdhet.

Uppdraget ska redovisas till finansdepartementet senast 30 juni 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095