23948sdkhjf

Många dödsfall kring tunga fordon

15 dödsolyckor rapporterades i samband med entreprenadmaskiner under perioden 2011-2020. Under samma period har 66 lastbils- och långtradarchaufförer samt 25 byggnads- och anläggningsarbetare förolyckats, enligt Arbetsmiljöverket.

Varje dödsolycka är en tragedi och många skulle kunna förhindras om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Arbetsmiljöverket har analyserat de totalt 404 arbetsolyckor med dödlig utgång som drabbade svensk arbetskraft under perioden 2011–2020. Ytterligare 90 personer förolyckades under samma period på jobbet i Sverige. Dessa klassas dock inte som svensk arbetskraft och ingår därför inte i den här statistiken. I den gruppen finns bland annat värnpliktiga, intagna för vård i kriminalvårdsanstalt samt anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige, men registrerade i andra länder och därmed ingår i dessa länders statistik över dödsolyckor.

Flertalet dödsolyckor sker i mansdominerande branscher som transport och bygg. Under de tio år som studerats har nio av tio som förolyckats i arbetet varit män. Flertalet är mellan 55 och 64 år och arbetar i enmansföretag, eller företag med få anställda.

Den vanligaste händelse som ledde fram till en dödsolycka var förlorad kontroll över transportmedel. Det omfattar även att någon blir påkörd utanför fordonet eller kläms under flak. Många dödsolyckor har inträffat i samband med lossning och lastning, fall från tak, fallande föremål eller förlorad kontroll över maskiner.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, där man identifierar riskerna och åtgärdar dem, är avgörande i arbetet mot dödsolyckor. Alla kan begå misstag på jobbet, men de måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsmiljöverket har tidigare kommit fram till att dödsolyckor i arbete ofta sker i samband med en avvikelse från hur man vanligen agerar, samtidigt som det har funnits brister i säkerhetsåtgärderna. Det kan vara brister i arbetsledning, instruktioner eller att de instruktioner som finns inte är kända eller inte följs.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Men det krävs kunskap och engagemang från flera håll. För att få ner dödsolyckorna behöver hela arbetsmarknaden fortsätta att samarbeta, från politiker och myndigheter till arbetsgivare och fackförbund, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Undersökningen slår fast att antalet dödsolyckor var rekordlågt under pandemiåret 2020. Siffran stannade på 29, men i år tycks det öka igen, hittills i år har 23 personer förolyckats.

En något mer svårtolkad uppgift är att statistiken visar att onsdagar och torsdagar är värst drabbade av dödsolyckor.

Yrken med flest dödsolyckor på jobbet

bland svensk arbetskraft 2011-2020

  • Lastbils- och långtradarförare – 66 personer
  • Växtodlare och djuruppfödare – 30 personer
  • Husdjursuppfödare och djurskötare – 16 personer
  • Övriga byggnads- och anläggningsarbetare – 16 personer
  • Anläggningsmaskinförare med flera – 15 personer
  • Skogsbrukare med flera – 14 personer
  • Underhållsmekaniker och maskinreparatörer – 13 personer
  • VVS-montörer med flera- 10 personer
  • Byggnadsarbetare, all round- 9 personer
  • Brandmän - 8 personer

Källa: Arbetsmiljöverket

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078