23948sdkhjf

Rivstart för Vestum

Av det tidigare modeföretaget Wesc återstår inte mycket. Sedan 20 maj i år handlar det i stället om bygg och anläggning under namnet Vestum. Sedan starten har 14 förvärv aviserats med en sammanlagd nettoomsättning på drygt 1,5 miljarder kronor – vilket ska dubblas redan i år.

Vestum har uppnått en hög grad av effektivitet i förvärvsprocess och organisation. Sammantaget har vi på kort tid skapat en väldiversifierad koncern med stark finansiell profil. På drygt tre månader har vi ingått avtal om att förvärva 14 framstående specialistbolag med över 500 anställda. Denna förvärvstakt förväntar vi oss kunna öka ytterligare under andra halvåret av 2021. Vid årsskiftet förväntar vi oss ha fördubblat koncernens bedömda 12-månaders rullande omsättning till tre miljarder kronor och justerad EBITA till 330 miljoner kronor, säger företagets vd Conny Ryk.

Kombinationen av hög förvärvstakt och stark lönsamhet gör att vi snabbt etablerar en mycket intressant plattform både ur ett operationellt och finansiellt perspektiv

Enligt Conny Ryk har det snabbväxande företaget under det andra kvartalet etablerat interna plattformar i form av IT, styrning och rapportering.

En del av vårt värdeskapande handlar om att skapa incitament och förutsättningar för att våra företagsledningar ska accelerera utvecklingen av den egna verksamheten, samtidigt som vi tillsammans identifierar samverkanseffekter mellan bolagen för att uppnå synergier. Vi arbetar systematiskt med nätverkande på koncern- och segmentnivå. Detta exemplifieras genom korsförsäljning och projektsamarbeten mellan bolagen, vilket är ett arbete som har påbörjats mellan flera av Vestums verksamheter.

En viktig del i strategin är tilläggsförvärv till befintliga portföljbolag, något som förväntas höja marginalen och förbättra den organiska tillväxten. Det är en anledning till att ambitionerna att förvärva fler företag inte minskar – tvärtom. Målsättningen är att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst två miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078