23948sdkhjf

Tillgång på svensktillverkad cement måste säkras

Regeringen måste säkra tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång. Det är budskapet i ett brev från Byggmaterialhandlarna till näringsminister Ibrahim Baylan.

Mark- & miljööverdomstolens beslut att neka Cementa förnyat tillstånd att bryta kalksten i befintliga täkter i Slite innebär, enligt Byggmaterialhandlarna, i praktiken ett effektivt stopp för merparten av de pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i Sverige.

Dessutom är cement inte bara en oumbärlig insatsvara till den så viktiga betongindustrin utan också till andra byggprodukter som exempelvis taktegel, Leca-block och fasadputs.

Bedömningen är att import av de volymer cement som krävs för att upprätthålla betongproduktionen och tillgodose bygg- och anläggningsbranschen i dagsläget är omöjligt av en rad olika skäl. Eventuell framtida import av denna bulkvara skulle få stora negativa konsekvenser för klimatet på grund av omfattande och långväga frakter.

Byggmaterialhandlarna delar uppfattningen som tidigare presenterats av en rad branschaktörer att beslutet kommer att resultera i en kraftig inbromsning av bygg- och anläggningsindustrin redan i höst.

Enligt en analys presenterad tidigare i sommar av bland annat branschorganisationen Byggföretagen riskeras 175 000 tjänster i byggsektorn och ytterligare 100 000 – 225 000 i närliggande sektorer och andra direkt berörda industrier som en direkt följd av beslutet. Detta kommer att få enorma konsekvenser inte bara inom bygg- och anläggningsbranschen utan för hela den svenska samhällsekonomin.

I ett brev till näringsministern efterlyser därför Byggmaterialhandlarna snabba åtgärder från regeringens sida. På kort sikt är önskemålet att regeringen säkrar tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång. På längre sikt krävs en politik som både tar hänsyn till skärpta miljö- och klimatkrav och byggbranschens behov av stabilitet och förutsägbarhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094