23948sdkhjf

En av fyra lantbrukare tar entreprenadjobb

En fjärdedel av samtliga svenska jordbruksföretag bedrev någon form av entreprenadarbete under 2020. I synnerhet lockas de större jordbruksföretagen av entreprenaduppdrag. Det framgår av Jordbruksverkets senaste strukturundersökning.

Undersökningen visar att allt färre sysselsätts inom svensk jordbruksnäring, samtidigt blir utövarna allt äldre. Exempelvis var 37 procent av företagarna i enskilda företag 2020 äldre än 65 år. För 2016 var motsvarande siffra 34 procent.

Helt klart är också att lantbrukarna behöver komplettera sin tänkta huvudsyssla med något annat. Under 2020 ägnade sig ungefär 42 procent av de svenska jordbruksföretagen åt någon form av kombinationsverksamhet. För 26 procent av dessa företag utgjordes till och med mer än hälften av omsättningen av kombinationsverksamhet.

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet 2020 var arbete på entreprenad, både utom och inom jordbruk. Så mycket som vart fjärde svenskt jordbruksföretag bedrev någon form av entreprenadarbete 2020, allra vanligast var det bland de större jordbruksföretagen.

Den näst vanligaste kategorin av kombinationsverksamhet 2020 var turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter som utövades av drygt åtta procent av jordbruksföretagen.

Andelen företag som ägnar sig åt kombinationsverksamhet varierar dock såväl regionalt som mellan olika driftsinriktningar. Geografiskt sett finns störst andel företag med kombinationsverksamhet i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län, där 48-49 procent av företagen ägnar sig åt någon form av kombinationsverksamhet.

Sett till driftsinriktning ägnade sig växtodlande företag åt kombinationsverksamhet i högre grad än företag som var inriktade på husdjursskötsel.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093