23948sdkhjf

EU-beslut hot mot klimatsmart kollektivtrafik

Klimatsmart kollektivtrafik kan tvingas backa in i framtiden efter beslut i EU – den allvarliga frågan lyftes vid ett av webbinarierna på Transportveckan.

Bussbranschen, som leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta, kan nu få backa. 2021 löper Sveriges undantag från EU:s statsstödsregler som möjliggör skattebefrielse för flytande biodrivmedel ut och kostnaderna för att köra klimatsmart kan öka dramatiskt. Vid ett av webbinarierna under Transportveckan vittnade Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik, om att kostnaderna för den upphandlade svenska busstrafiken kan öka med 700 miljoner kronor per år om inte fortsatt skattebefrielse beviljas. I kombination med flera andra förslag som fördyrar och försvårar användningen av biodrivmedel kan det leda till att den svenska busstrafiken får backa in i framtiden.

Webbinariet var ett av flera under Transportveckan 2021 och modererades av Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund. Hon inledde med att efterfråga applåder.

– Den svenska bussbranschen leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Redan idag kör över 85 procent av svenska bussar på fossilfria drivmedel. Räknar vi enbart den offentligt upphandlade busstrafiken når siffran över 90 procent. Utvecklingen kan till stor del förklaras av att svenska bussar nu kör på en mix av framförallt flytande biodrivmedel som HVO och RME men också på biogas och el. Tack vare en framsynt svensk klimatpolitik med stöd till omställning och skattebefrielse för biodrivmedel har vi nått hit. Omvärlden borde hurra och applådera för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och svenska bussföretag!

Anna Grönlund redogjorde för ett kritiskt nuläge där EU-kommissionen ska ta ställning till den svenska regeringens nya ansökan om förlängt undantag samtidigt som EU:s olika organ diskuterar bland annat skarpa Red II, EU:s energiskattedirektiv och taxonomin. Beroende på hur dessa diskussioner och beslut faller ut kan biodrivmedel bli både väldigt dyra och väldigt svåra att framställa pga begränsningar i vilka råvaror som kan anses som hållbara.

Förutom Johan Wadman var också Sveriges Bussföretags förbundsordförande Tomas Byberg en av de inbjudna gästerna i sändningen.

– Vi har kommit oerhört långt på väg mot ett fossilfritt resande och ett beslut i den riktning det nu flaggas om skulle innebära att vi kliver 10 år tillbaka i tiden på en gång. Sverige är ett land med stora avstånd. För att uppnå de mål som satts kan vi inte bli hänvisade till lösningar som i den bästa av världar skulle fungera i de tätast befolkade områdena i Mellaneuropa. Vi behöver alla typer av fossilfria bränslen som finns att tillgå, slog Tomas Byberg fast.

Att Sverige har en positiv syn på biodrivmedel räcker inte långt, menade den tredje gästen i webbinariet, Pål Börjesson, professor, PhD Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola. Han menade att Sverige och svenska politiker varit naiva och nu, i sista stund, insett att hela omställningen av den svenska transportnäringen riskerar att gå om intet. Anna passade då på att fråga hur Svensk Kollektivtrafik, men sin politiska ledning, agerat i frågan.

– Vi har drivit och kommer fortsätta driva på för att i slutändan få dessa beslut i positiv riktning, förklarade Johan Wadman.

Tomas Byberg använde sedan sitt eget yrkesval som exempel på hur viktigt kollektivtrafikens positiva klimatarbete är och har varit, såväl för resenärer som för alla medarbetare inom branschen:

– Mitt val att ägna stor del av mitt yrkesverksamma liv åt buss bottnar i en känsla av att vi faktiskt tillför en väldigt stor samhällsnytta. Trafiksäkerhet, infrastruktur och miljö är sådant som gör alla medarbetare inom branschen stolta och känner sig motiverade då de går till jobbet. En återgång till diesel skulle nog innebära att luften går ur många organisationer. Nu är ju bussen den allra största delen av kollektivtrafiken och om vi inte kan erbjuda en produkt som är bättre miljömässigt faller ett mycket stort och tungt argument för att resa kollektivt. Det är via kollektivtrafiken som vi skall bygga de nya moderna samhällena och då måste vi få fortsätta att göra detta med en tydlig miljöprofil.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062