23948sdkhjf

Bygg – bransch med framtidstro

Svenska arbetsgivare ser allmänt ljust på framtiden med ökad sysselsättning i sikte. Det gäller inte minst byggbranschen där den så kallade sysselsättningstrenden inför tredje kvartalet ligger en bra bit över genomsnittet, enligt Manpower Group.

Byggbranschen i Sverige är mer positiv i dag än de har varit sedan pandemins början. För ett år sedan, när pandemin var ett faktum, visade prognoserna på en arbetsmarknad i fritt fall men vi kan nu konstatera att vi ser en gedigen upphämtning, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group.

Manpower Group har just presenterat sin senaste Arbetsmarknadsbarometer där det framgår att samtliga branscher i Sverige nu lämnar positiva prognoser och har sett skarpa uppgångar i sysselsättningen sedan första pandemiprognosen lämnades för ett år sedan.

För Sverige som helhet hamnar sysselsättningstrenden på elva procent. På byggsidan ser det ännu ljusare ut. Här är arbetsgivarna fortsatt hoppfulla inför det tredje kvartalet med en sysselsättningstrend på 16 procent, en stabil siffra jämfört med förra kvartalets prognos på 15 procent.

Sverige som helhet har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Det är viktigt att svensk arbetsmarknad återhämtar sig så snart som möjligt och den här prognosen ger oss skäl att hoppas på en bra sommar, säger Mikael Jansson.

Mätningen genomfördes 7–27 april, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden på grund av den pågående pandemin. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2021 förväntar sig 30 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 13 procent förväntar sig en minskad sysselsättning, 3 procent svarar vet ej och majoriteten (54 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då 17 procent, något som justerat utifrån säsongsvariationer ger sysselsättningstrenden elva procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.097