23948sdkhjf

”Det här är framtidens fabrik”

Swerocks nya betongfabrik i Malmö utlovas ta ett samlat grepp kring klimatfrågan hela vägen från råvaror, via fossilfri uppvärmning och recirkulation av processvatten till transporter.

Det här är framtidens fabrik, säger Viktor Sundberg, avdelningschef för fabriksbetong region syd på Swerock.

Betong är ett av de globalt vanligaste materialen vid husbyggnad. Naturliga, återvinningsbara råvaror med stor spridning, ger flexibilitet, gott skydd mot bränder och dessutom konstruktioner som är förhållandevis energieffektiva. Samtidigt innebär dock materialet att miljön påverkas, något som många leverantörer försöker begränsa. Bland dem finns Swerock som har förbundit sig att kunna erbjuda klimatförbättrad betong, något som företaget bland annat vill visa i den nya betongfabriken i Malmö.

– Etableringen har präglats av att den ska vara så miljöanpassad som möjligt. Uppvärmningen av anläggningen är fossilfri, vi recirkulerar processvattnet och för oss är det en självklarhet att ballast och bindemedel delvis eller i sin helhet är återvunna material, säger Viktor Sundberg.

– Den nya fabriken är den anläggning som just nu tillverkar störst andel Eco-Betong. Majoriteten av de projekt vi vinner har krav på detta. Vi kan ersätta 65 procent av cementen med alternativa bindemedel, men har självklart ännu högre ambitioner.

Även transporterna till och från fabriken har en grön prägel.

– Vi använder nästan uteslutande HVO-bränsle och har ett eget tankställe som ger garanterad tillgång till bränsle. Vissa av våra fordon är hybrider och kan drivas med både HVO-bränsle och el, säger Viktor Sundberg.

Att fabriken hamnat i Malmö är ingen slump.

Malmö är en stor marknad och efterfrågar just klimatförbättrad betong. Med kontroll över hela kedjan från råvara till återvinning kan vi erbjuda den helhet som krävs för ett lyckat hållbarhetsarbete, säger Viktor Sundberg.

Ambitionen har dessutom varit att begränsa störningar på grund av buller och damm, inte minst för att bidra till en bra arbetsmiljö.Morgan Andersson

Fossilfri uppvärmning, råvaror av återvunnet material och fossilfria transporter ingår i miljöpaketet i Swerocks nya betongfabrik i Malmö.

Foto: Swerock

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078