23948sdkhjf

Gratis webbinfo om marksättningar

Kunskap om var och hur mycket marken sätter sig kan vara guld värd i samband med planeringen av bland annat byggnader, ledningar och annan infrastruktur. Sådan information erbjuds nu utan kostnad på webben av WSP.

Webbtjänsten, som är ett samarbete med nederländska fjärranalysföretaget Sky Geo, är gratis och öppen för alla som vill ta del av informationen som för närvarande täcker Sverige från Norra Uppland och söderut.

Webbtjänsten ersätter inte fysisk mätning av markens små rörelser, men utlovas ge översiktliga indikationer på markens rörelse. Sättningen per mätpunkt beräknas med en osäkerhet som anges till cirka 0,5 centimeter per år.

Informationen beskrivs som ett mer yttäckande komplement till aktörer som behöver skaffa sig en bild av läget. På webben visualiseras storleken på uppmätta vertikala rörelsehastigheter, i en skala från grönt till rött, både på en övergripande nivå och ner till individuella mätpunkter.

Mätpunkterna beräknas med hjälp av satellitmätningar med så kallad Insar-teknik som på senare år blivit ett viktigt verktyg i tidsseriemätningar för flera applikationer, exempelvis övervakning av skred och ras. WSP lovar nya mätvärden månadsvis, flera år bakåt i tiden.

Det här är riktigt spännande! Vi på WSP har lång och bred erfarenhet av Insar, men med hjälp av sättningskartan.se kommer vi kunna erbjuda snabbare och bättre rådgivning samtidigt som vi öppnar upp delar av tjänsten så att fler i branschen kan få en indikation av läget, säger Johan Vium Andersson, teknisk doktor inom geodesi och rådgivare på WSP.

Informationen utlovas ge en tidig föraning för statusen på mark som planeras att bebyggas genom att peka på generella förändringar och visa var det är viktigt att undersöka marken ytterligare. Det kan till exempel handla om att i ett tidigare skede förutse skador och renoveringsbehov.

Med verktyget har vi analyserat markrörelser över landet och ser många intressanta fall, bland annat syns sättningar runt Fyrisån i Uppsala mycket tydligt och även hur Göta älvdalens lerlager ställer till med många problem. Med kartan vill vi höja intresset för markrörelser och ge en snabb inblick i kapaciteten i denna mätmetod. Vi vill hjälpa verksamheter att göra rätt insatser, på rätt plats i rätt tid, säger Johan Vium Andersson.

Läs mer om: WSP
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094