23948sdkhjf

Boverket senarelägger nya byggregler

Tanken var att Boverkets nya bygg- och konstruktionsregler skulle träda i kraft 1 januari 2022. Efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter väljer nu Boverket att skjuta fram införandet – oklart hur länge.

Dagens byggregler får en del av skulden för de höga byggkostnader som ligger som en våt filt över byggindustrin och bland annat resulterat i ett bostadsbyggande som länge varit helt otillräckligt.

Ambitionen är att skapa ett enklare och tydligare regelverk som också ska ge företag i byggsektorn större möjligheter att hitta innovativa lösningar som ökar kostnadseffektiviteten och inte bara ger mer utbyte för varje satsad krona utan också bidrar till en snabbare byggprocess.

När nu det som Boverket beskriver som ”Möjligheternas byggregler” passerat remissinstanserna väljer myndigheten att justera tidplanen för den pågående översynen av bygg- och konstruktionsreglerna. Analysen av remissvaren fortgår, men bedömningen är redan nu att det behövs mer tid för att genomföra de förändringar som den nya regelmodellen medför. Bland annat är tanken att föra en djupare dialog med de som arbetar med den direkta tillämpningen av reglerna i samhällsbyggnadssektorn, något som behövs för att underlätta omställningen till de nya byggreglerna.

– Vi ser ett positivt intresse för våra nya byggregler, vi har lyssnat på remissinstanserna och det innebär att processen inte får gå för fort, hela samhällsbyggnadssektorn måste engageras, ha möjlighet att följa arbetet och förbereda sig, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Flera remissinstanser anser att bygg- och tillsynsprocessen behöver ses över samtidigt. Det finns också många önskemål om att de nya reglerna träder i kraft blockvis, alltså att regler för fler tekniska egenskaper införs i den nya modellen samordnat. Enligt hittillsvarande planer är förslaget till nya regler om skydd mot buller, nuvarande avsnitt 7 i Boverkets byggregler BBR, den första del av byggreglerna där den nya regelmodellen ska tillämpas.

– Det som remissinstanserna pekar på i remissen av förslaget till regler om skydd mot buller visar tydligt ett behov av ny tidplan. Boverkets intention att reglerna ska träda i kraft 1 januari 2022 skjuter vi fram. Vi arbetar nu med att ta hand om alla remissvar och samtidigt ta fram en ny tidplan, säger Anders Sjelvgren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11