23948sdkhjf

"Ingen ska behöva dö i trafiken"

I dag inleds FN:s globala trafiksäkerhetskonferens UN Global Road Safety Week där Sverige deltar -

Trafiksäkerhet är en hygienfaktor för våra medlemsföretag men vi anser att vägunderhållets betydelse för trafiksäkerheten har kommit i skymundan under senare år, det anser Transportföretagen som kräver att något görs för att komma åt problemen.

Sverige ligger i framkant i nationella jämförelser - men en nollvision är en nollvision och inget liv ska behöva gå förlorat. Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete innebär välmående vägar, enligt Transportföretagen.

– En stor del av våra medlemsföretag har vägen som arbetsplats och många arbetar aktivt med trafiksäkerheten. Ett förebyggande trafiksäkerhetsarbete och att minska riskerna är en självklar uppgift för alla seriösa åkerier. Yrkesförarna är och ska vara vägens riddare och hur de agerar i trafiken påverkar andra trafikanters beteende, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Han fortsätter:

– Trafiksäkerheten är ett av branschens viktigaste områden och branschen är beredd att ta sitt ansvar. Men staten måste som systemutformare också ta sitt och se till att vägarna är i farbart och trafiksäkert skick. Som transportnäringens samlade röst vill Transportföretagen nu se ett mer aktivt trafiksäkerhetsarbete med fler åtgärder än att sänka hastigheterna.

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Organisationer anser att:

  • Vägavsnitt som inte motsvarar dagens trafiksäkerhetskrav måste byggas bort.

  • Underhållsskulden på vägnätet måste börja betalas av

  • Mitträcken behöver byggas ut på vägar där motorvägsstandard inte är motiverat, då mötesseparering är en relativt enkel åtgärd för att göra vägen säkrare och förbättra trafikflödet.

  • Felaktigt doserade kurvor måste åtgärdas

  • Siktförbättrande åtgärder måste vidtas

Det svenska vägnätet bryts ned snabbare än förutsett, något som Trafikverket själva konstaterar. Att förbygga skador blir mer ekonomiskt i längden. Trots det har ansvariga myndigheter under många år tillåtit att Sveriges gemensamma vägkapital fått förfalla. Underhållsskulden kommer att växa om inte mer pengar skjuts till.

– Det är en utveckling vi måste bryta. Ett hållbart samhälle och transportsystem är ett samhälle med utvecklad och stark mobilitet. Det finns också en stad- och landdimension. Människor bosatta i mindre tätbefolkade delar av landet kan inte bara mötas av sänkta hastigheter som en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten, säger Marcus Dahlsten.

I januari släppte Transportföretagen rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll. Den visar att mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. De medel som regeringen tilldelat vägarna i infrastrukturpropositionen innebär att underhållsskulden kommer fortsätta att växa, något som våra barn och barnbarn får betala.

Läs hela rapporten gen om att klicka HÄR!

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
REPORTAGE: "Det är ju det här som är livet”
Ingen ordernedgång för arbeten under vatten: "Infrastruktur inte lika känsliga för osäkra lägen"
Vinnarnas råd: spreta mer och våga ta hjälp
Återstart av Ringhals 4 skjuts upp igen
LKAB har hittat jättefyndighet av sällsynta jordartsmetaller
Ett steg på vägen för elstöd till företag
Andra Nordiska Medier
Metal Supply SE
Food Supply SE
Framtidens Bygg
Entreprenad
Dagens Handel
Fri Köpenskap
Habit
Verkstäderna
Motor-Magasinet
NTT Woodnet
Process Nordic
Rent
RT-Forum
MedTech Magazine
Kemivärlden Biotech
Life Science Sweden
RS & FastFood
Skydd & Säkerhet
Plastforum SE
Recycling
Packnet
UochD
Transportnet

Sänd till en kollega

0.094