23948sdkhjf

Domstol stoppar utbyggnad av Gröna Lund

Mark- och miljödomstolen upphäver Stockholms Stads detaljplan för ett nytt tivoliområde på Gröna Lunds parkering – en dom som kommer att överklagas.

Detaljplanen för det aktuella området antogs 20 april 2020 av en bred politisk majoritet i stadens kommunfullmäktige, men överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Vi har räknat med att den här processen kan leda ända upp till högsta instans och kan komma att ta tid. Stockholms Stads detaljplan för Skeppsholmsviken har genomgått alla de demokratiska processer en detaljplan ska genomgå, så som samråd, remissrundor och en omröstning i kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen valde i sin dom att upphäva detaljplanen. Vi har för avsikt att överklaga beslutet, då vi anser att detaljplanen och beslutsprocessen både är väl underbyggda och noggrant utformade, säger Christer Fogelmarck, koncernchef i Parks and Resorts som äger nöjesparken.

Det fanns tidigare ett nöjesfält på den yta som använts som parkeringsplats sedan 1957. Gröna Lund vill nu ersätta parkeringsytan med ett nytt tivoliområde med spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar. Enligt ägarna ska området omges av ett småskaligt och levande Djurgårdskvarter som knyter an till befintlig arkitektur, vilket kompletteras med ett promenadstråk på en pålad brygga i vattnet utanför Gröna Lund och ett allmänt torgområde för att skapa större ytor vid Djurgårdsfärjan.